Únor 2010

"Státní dohled" Evropské unie

26. února 2010 v 11:35 | הלט

RADA LIDOVÝCH KOMISAŘŮ HLÁSÍ:

"Co potřebujeme, je strategie,
která změní Evropskou unii na chytrou, zelenou a inkluzivní ekonomiku
s vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.
To je strategie EU 2020."


הלט

Dialektická jednota protikladů v mysli pana Ballse: Katolíci, o hříchu pozitivně!

25. února 2010 v 22:49 | הלט

Britský ministr školství Balls se raduje, jakou REVOLUCI prodělaly britské školy za posledních sedm let.

Od září 2011, podle levičáka, katolické školy nejprve žáky seznámí s tím, co říká víra o homosexualitě a antikoncepci, a pak je třeba o těch věcech promluvit jako o dobrých. Vše samozřejmě "přesně" a "vyváženě".


הלט

Džihád proti Švýcarsku

25. února 2010 v 22:06 | הלט
Libyjský plukovník - ve společnosti i evropských muslimů a také třeba tzv. čečenského prezidenta Kadyrova - oznámil, že džihád není terorismus, tak jako obrana Al Aksá proti Židům není terorismus. Švýcarsko si nepřeje mít na své půdě minarety, což je něco, proti čemu se muslim musí bránit. Džihádem.

Nevím, co z toho pojde. Otázka zní: Pro koho je plukovník autoritou? Kadyrov snad na Švýcarsko nevyrazí, ale nějací pošuci by mohli.


הלט

Dialektická jednota protikladů v mysli pana Zapatera: Ve jménu života smrt!

25. února 2010 v 19:17 | הלט

Poté, co španělští zákonodárci dostali petici, kterou více než milion občanů vyjádřil svůj nesouhlas s nespravedlivým zákonem, který prošel dolní komorou, zvedli i senátoři ruku pro (132:126:1).

V Zapaterově návrhu novely potratového zákona z pětaosmdesátého senátoři změnili ustanovení, které říkalo, že šestnáctiletá dívka před potratem nemusí informovat rodiče.

Na sedmého března svolávají španělské prolife organizace demonstraci do Madridu.

Přesně ve chvíli, kdy Senát v Madridu odhlasovával Zapaterův návrh, španělský předseda Evropské unie na kolokviu v Ženevě na téma trestu smrti, vykládal, jak je lidský život cenný: Právo na život je nejvyšším zákonem, bez něj ostatní práva nemají smysl! Nikdo nesmí druhého o život připravit...

הלט

P.S.: Už jsem si pomalu myslel, že se zpráva z Madridu v našich novinách neobjeví... Ale vyšla. V Haló novinách:

Ranger Robert L. Howard

24. února 2010 v 18:43 | הלט

Na Arlingtonském hřbitově byl pochován zesnulý plukovník Howard. Velký Američan.


הלט


Debata s doktorem Petříkem o mohamedánství

24. února 2010 v 16:57 | הלט
הלט

Zelený princ

24. února 2010 v 15:57 | הלט

Léta pomáhal Šabaku syn jednoho ze zakladatelů Hamasu a křesťan Mosab Hassan Yousef chránit životy lidí v Izraeli před palestinským terorismem.


הלט

Ze světa darpistů

24. února 2010 v 3:58 | הלט

..............


Kulturní válka

24. února 2010 v 0:23 | הלט
2008, Island (stát, který otočil kormidlo do vod EU), prída homosexuálů


Pan ministr Kocáb chce novelizovat zákon o registraci dvojic homosexuálně obcujících lidí, který by, jak říká, odstranil nerovnost a umožnil registrovaným osvojování dětí, k němuž neregistrovaní mají přístup. Návrh, jak mi napsal jeho náměstek Walek, je stále v připomínkovém řízení, čímž pan náměstek odůvodnil, že návrh, připomínky a jejich vypořádání nedostanu. Prý až to skončí.

Poslankyně Šojdrová organizuje petici proti záměru novely. Za pár dní ji podepsalo 4 500 občanů, což rozechvělo homosexuály: "V Česku žije cca 2,2 mil žen ve věku 20-50 let. Pokud vyjdeme z ustáleného předpokladu, že homosexuálů jsou 4%, jedná se o 88 tisíc leseb ve věku, kdy se jich tento zákon bytostně dotýká. Samozřejmě nechci vyloučit muže, máme tu tedy dalších 92 tisíc gayů ve stejné situaci. Dohromady tedy 180 tisíc potenciálních rodičů, kteří jsou, budou nebo byli diskriminováni tím, že nemohou nebo nemohli adoptovat dítě, případně si alespoň osvojit biologické dítě svého partnera. Netvrdím, že všichni mají, měli nebo budou mít děti. Stejně tak tomu není ani mezi heterosexuálními obyvateli. Mnozí z nich možná ale právě jen proto, že jim to společnost příliš komplikuje nebo přímo zakazuje. Jak je tedy možné, že za stejnou dobu, za kterou poslankyně Šojdrová sežene od lidí, kterých by se prosazení tohoto zákona nijak osobně netýkalo, 4500 podpisů pro svou anti-petici, je pod peticí na podporu těchto změn podpisů pouze 700???"

Vzchopme se! vyzvala Markéta Navrátilová: "Ukažme alespoň jednou, kolik nás je! Vyzývám tímto všechny gaye a lesby a osoby s nimi spřízněné, aby podepsali petici a zároveň vyburcovali všechny své známé, aby učinili totéž. Máme přece jedinečnou příležitost ukázat lidem a ministru Kocábovi, že když se mluví o homosexuálech v Čechách, nejedná se o 50 osob (jmenovitě pana Hromadu, pana Sidovského, pana Vítka, pana Rumpela, slečnu Langerovou, plus 26 vykroucených mužů, co se svlékají do půli těla někde v klubu, a 20 androgynních žen, které sedí doma na gauči a s kočkou na klíně koukají na fotbal), jak si nás asi představují, ale o deseti až statisíce obyčejných diskriminovaných občanů této demokratické republiky."

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


Ministerstvo školství propaguje brožuru Úřadu vlády "Homofobie v žákovských kolektivech", ke které napsala úvod náměstkyně Laurenčíková, avšak MŠMT i Úřad vlády se od obsahu brožury distancují. :-)

Homosexuální aktivisté hlásí: "Příručka HOMOFOBIE v žákovských kolektivech je už v distribuci, ale na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chodí jen negativní maily, proto Vás tímto prosíme o pomoc.
Na MŠMT chodí pouze negativní reakce, které ovlivňují postoj samotné Ministryně, pokud vidíte tuto příručku jako dobrý prostředek a pomoc při výuce, dejte nám prosím vědět na info@elnadruhou.cz nebo přímo napište na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


Ministerstvo školství propaguje brožuru "Kultura genderově vyváženého vyjadřování", ke které už svoje z jazykového hlediska vyjádřil profesor Uličný.


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


Konservativci oslovili premiéra, ministryni školství a ministra pro lidská práva v souvislosti s novelou i oběma brožurami:

"Vidíme řadu společných prvků všech třech uvedených záměrů a proto si dovolujeme se k nim vyjádřit souhrnně. Mezi těmito společnými prvky vynikají zejména tyto dva:

1. Všechny tři záměry směřují přímo proti tomu, co je pro člověka přirozené.

2. Každý z těchto záměrů je financován z veřejných zdrojů.

Je prokazatelnou skutečností, že každý člověk, má danou, neměnnou lidskou přirozenost - něco, co je všem lidem společné, co člověka dělá člověkem. To, co je pro člověka objektivně dobré či špatné, se pak měří tím, co je či není v souladu s touto přirozeností. Ne vždy a ne všude si byli lidé vědomi toho, jaká ona lidská přirozenost je a co je a co není v souladu s ní. Tato neznalost, nebo různá znalost, je vydávána za argument proti existenci přirozenosti člověka jako takové.

Proti pravdě o přirozenosti člověka se tedy v moderní době rozpoutala revoluce, která měla několik dějství s tragickým vrcholem v každém z nich. J. J. Rousseau měl svého "ušlechtilého divocha"; člověk je podle něj zkažen společností a je třeba jej do onoho skvělého stavu opět navrátit. Důsledkem byly guillotiny francouzské revoluce. Nacisté - národní socialisté - tvrdili, že Žid není člověkem, že lidská přirozenost je měnlivá a proto lze "vypěstovat" dokonalého arijce. Důsledkem byly plynové komory koncentračních táborů. Komunisté, zejména bolševici - internacionální socialisté - nepovažovali za člověka kulaka. Kulak nemá nedotknutelnou lidskou důstojnost a tak je možné a i správné jej zabít, zejména pokud chápeme lidskou přirozenost jako proměnlivou a právě spějeme k přetvoření člověka v dokonalého proletáře. Důsledkem byly gulagy.

Lze jistě teoreticky polemizovat s tím, zda lidská přirozenost existuje a zda je skutečně nezměnitelná. Obhajoba této pravdy jako takové však dalece přesahuje možnosti tohoto dopisu. Ukázali jsme však, domníváme se, i těm, kteří fakt nezměnitelné lidské přirozenosti nereflektují, jak často hazard na tomto poli ústí v totalitní katastrofu. Zdůrazňujeme, že si opravdu někteří z nás, a bohužel právě ti na místech nejvyšších, zahrávají s tím nejhorším, co kdy lidstvo potkalo: s totalitarismem jako takovým. Pokusíme se to ukázat.

George Orwell velmi správně identifikoval důležitost jazyka. Podobně jako člověk má svoji neměnnou přirozenost, pojmy mají své objektivní obsahy. (Jinou věcí je, že ne vždy a ne všichni tyto obsahy stejně chápou.) Každý totalitní systém chce ovládnout jazyk, tvoří svůj vlastní slovník a snaží se učinit některé myšlenky odporující vládnoucí ideologii nemyslitelnými. Každý totalitní system chce ovládnout mládež - chce destruovat přirozené rodinné vztahy, dítě z nich vyrvat a v rámci státem ovládaných institucí (typicky pomocí škol) indoktrinovat od co nejútlejšího věku. Je znám citát Adolfa Hitlera: "Mládež dneška je lidem zítřka. Z tohoto důvodu jsme si vytýčili úkol naočkovat naši mládež duchem naší společnosti, a to již od nejranějšího věku, věku, kdy jsou lidé ještě nezkaženi. Tato Říše stojí na naší mládeži, od které se i odvíjí její budoucnost. A tato nová Říše svoji mládež nikomu nevydá, naopak si ji osvojí a předá jí svoji ideu výchovy a vzdělání.". I u komunistických vůdců bychom našli podobné myšlenky. Varujme se jít po takové cestě, i kdyby se motivy zdály sebečistší. Nepřipusťme, aby se naše školy staly nástrojem převýchovy, naopak respektujme primát rodiny ve výchově.

Důvodně se domníváme, že naše školství trpí řadou neduhů, v mnoha případech chronických. Dříve, než se jeden experiment uzavře či vyhodnotí, začíná jiný. Funkční gramotnost absolventů, jejich znalosti a schopnosti v přírodních vědách či povědomí o historii (to jen tak namátkou) se v průměru stále zhoršují, což potvrdí každý praktik, který je ve školství jen trochu delší čas. Je velmi smutné sledovat, že připravované kroky jasně naznačují, že z ideologických důvodů jsou pseudoproblémy upřednostňovány před skutečnými výzvami.

Příručka o tzv. genderově korektním jazyku nám (mimo jiné) sugeruje, že máme považovat za chybné to, co je předností jazyka. Tím je schopnost zobecňovat. Bez této schopnosti bychom však byli nuceni pojímat každou konkrétní věc samostatně - nemohli bychom hovořit o psech obecně, ale jen o našem Punťovi a sousedovic Alíkovi, nemohli bychom používat žádná abstrakta, abstraktní myšlení by vůbec nemohlo existovat. V extrémním případě by se natolik zkomplikovala komunikace mezi lidmi, že by se stala téměř nemožnou. Vždyť by nebylo možné žádné zjednodušení. Efektivní komunikace se přitom vždy snažila o stručné vystižení podstaty věci tak, aby příjemce informace tuto podstatu pochopil. Druhou výhodou zobecňování v jazyce je možnost uchovávat historickou paměť. Ano, chválíme předsudky, které jsou statistickou pravdou nastřádanou zkušenostmi předchozích generací. Tyto předsudky jsou imunitním systémem společenství. Jestliže je důsledně vykořeníme (přece nemůžeme všechny bílé heterosexuální muže házet do jednoho pytle) a budeme spoléhat výhradně na racionální posouzení každé jednotlivé situace každým jednotlivým člověkem, budeme tím zároveň všechny lidi nutit, aby se nespoléhali na rady, které od jiných lidí dostanou (co když je to ošklivý předsudek?) a vše si ve svém životě ověřovali sami. Na to je však náš život příliš krátký, je to naprostá utopie. Ano, všichni lidé v určité skupině samozřejmě nejsou stejní (a je snadné to dokázat - jak "genderová příručka" pravdivě uvádí). Jedno tradiční rčení však praví, že pravidlo je potvrzováno právě výjimkami. Konečně se důvodně obáváme, že propagandistům tzv. genderově korektního jazyka se nejedná o vykořenění předsudků jako takových, ale o odstranění pouze skutečných, zdravých a minulostí prověřených předsudků s cílem dosadit na jejich místo pseudopředsudky - tedy vlastní dogmata vykonstruovaná na základě protipřirozené ideologie.

Dnes tedy vidíme snahu zavést tzv. genderově korektní jazyk, indoktrinovat děti v rámci školních osnov a popírat lidskou přirozenost - opět zcela bezohledně právě k dětem (oblíbený argument, že je lépe, aby byly děti svěřeny do péče homosexuálním párům než aby zůstávaly v dětských domovech je zcela falešný - heterosexuálních párů toužících po adopci či po tom státi se pěstouny je nadbytek a správným postupem je zjednodušit příslušné procedury). Heterosexualitu považujeme za nadřazenou všem ostatním variantám sexuality. Nechováme však žádnou nenávist k homosexuálům - snažíme se nenávidět hřích, ale hříšníka milovat. Obáváme se však, že podle příručky "Homofobie v žákovských kolektivech" jsme přesto tzv. homofoby (nicméně poznamenáváme, že strachem z lidí rozhodně netrpíme). Vůbec se samozřejmě za své názory nestydíme a nevidíme žádný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Spějeme k tomu, abychom pro tato naše stanoviska byli kriminalizováni? Co se stane rodičům, kteří se pokusí zabránit tomu, aby jejich děti procházely nařízeným vymýváním mozků - ideologickým školením, které nemá se vzděláváním naprosto nic společného?

Odmítáme relativistickou ideologii rovnostářství, která usilovně podkopává základy západní civilizace. Je to křesťanství, které nahlédlo, že každý člověk - tedy chudí i bohatí, ženy i muži, otroci i svobodní - má nekonečnou hodnotu a důstojnost a lidé jsou si rovni. Tato rovnost však není stejností a popírat tuto skutečnost je proti přirozenosti člověka. Poznání o rovnosti ale nikoli stejnosti všech lidí je jednou z podstat Západu a snaha o zatemnění této pravdy je tak přímým útokem na základy naší civilizace.
Vyzýváme vás proto, vážený pane premiére, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, abyste v čase, který zbývá do nadcházejících parlamentních voleb, zastavili výše kritizované kroky. Ušetřené prostředky by jistě našly příhodnější uplatnění; např. snížení předpokládaného schodku státního rozpočtu pro letošní rok by bylo zcela adekvátním využitím těchto zdrojů. V čase, který vám díky zastavení těchto aktivit případně zbude, bychom si dovolili vám navrhnout přemýšlet o cestách, jak by bylo možné zrušit antidiskriminační zákon a zákon o registrovaném partnerství - možná že také nejde o priority, ale každopádně by takové kroky vedly směrem k respektování lidské přirozenosti. Budeme velmi rádi, pokud se k těmto našim návrhům veřejně vyjádříte." (KS)

Uzavírám opět prídou z Islandu:


הלט

Kanada: Demografické kostky jsou vrženy

22. února 2010 v 8:46 | הלט

Budu menší, menší, menší.... A starší, starší, starší.


הלט

Ideová konference jinak. S Glennem Beckem

22. února 2010 v 1:55 | הלט


Desetileté dítě v mohamedánské kultuře...

22. února 2010 v 1:27 | הלט
Říkejme jí "Aiša". V deseti letech se najednou stala - za dvě stě tisíc jemenských riálů pro své příbuzné - vdanou paní. No, paní. Otrokyní. (IRIN)

הלט

Interpol: Zatkněte agenty Mossadu!

22. února 2010 v 1:20 | הלט

Nevím, kdo zabil teroristu al- Mabhouha v Dubaji. Spousta novin píše, že Mossad, i když jsou i pochybnosti.

Představme si, že by pan bin Ládin přijel do Prahy a ubytoval se v Hotelu Intercontinental.

Pak by tam přišla desítka mužů a žen a vstoupila by do jeho pokoje a zabila ho.

Vyšetřování by zjistilo, že do Prahy přijeli na padělané pasy z Francie, Británie a Dánska a že to byli agenti CIA.

Požádala by Česká republika Interpol o vydání zatykače? Respektive: V čem tkví rozdíl mezi hamasistou a alkajdistou?

Interpol by se měl Meiru Daganovi omluvit a zatykač zmačkat a hodit do koše.

הלט

Antisemité v Malmö a doktor Joch v Brně

22. února 2010 v 1:02 | הלט


Sunday Telegraph píše, že prý pověst Švédů jako liberálního, tolerantního národa je ohrožena antisemitismem mohamedánů v Malmö.

Nechápu. Pokud si národ zřídí vládu, která definuje toleranci tak, jako to udělala ta švédská, pak nepřijde o pověst, nýbrž tato pověst dojde naplnění.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vystoupil na brněnské konferenci vizionářů ODS doktor Joch, jeho řeč cituje web Janků z Vršku:

"Dámy a pánové, vážení přátelé,

Již 20 let žijeme ve svobodě. To je historická anomálie. Opakuji, je to historická anomálie.

Totiž jen naprostá menšina všech lidí v dějinách se mohla těšit životu ve svobodné společnosti. Většina vždy žila pod tou či onou formou tyranie. Tudíž statisticky řečeno, nikoli svoboda, nýbrž tyranie je to, co odpovídá lidské přirozenosti.

Svoboda vůbec není samozřejmá. Je velice obtížné ji získat, ale velice snadné ji ztratit.

Jaká nebezpečí hrozí nyní svobodě u nás?

Vidím 4 zásadní.

Za prvé, tendence mnoha lidí myslet si, že když něco nemám a chci to, prostě si to odhlasuji. Nemám to, chci to, a tak si to odhlasuji. Získám to snadno, bez práce, bez námahy, bez úsilí, bez výkonu.
Prostě si to odhlasuji.
To může fungovat jen v omezené míře a krátce. Dlouhodobě rozhodně ne. Dlouhodobě to vede k pádu svobody a demokracie. A přitom je to věčným pokušením sociální demokracie. Pokušením, které nakonec může svobodnou formu vlády rozvrátit. Pak by platilo, že rozdíl mezi demokracií a sociální demokracií je jako rozdíl mezi aktem a - pietním aktem!

Za druhé, množení a vyrábění nových tzv. práv jako na běžícím pasu, těch označovaných jako skupinová, či kolektivní. Problém je, že tyto tzv. kolektivní práva nejsou žádná práva skutečná, tj. osobní svobody, nýbrž jsou to skupinová privelegia, která mají jen příslušníci oněch skupin na úkor všech ostatních. Tato privelgia jsou realizovatelná jen za cenu pošlapání práv skutečných, tj. našich svobod.
Rozdíl mezi právy skutečnými, tj. osobními svobodami, a tzv. právy skupinovými, je jako rozdíl mezi kazajkou a svěrací kazajkou.
Proto je naprosto nezbytné trvat na rovnosti práv a svobod všech lidím, na stejné rovné svobodě pro všechny, bez ohledu na to, k jaké skupině kdo patří. Práva mám jako člověk, jako lidská bytost, nikoli na základě mého pohlaví, barvy pleti či orientace. A tato práva mám dostatečně zajištěny naší Ústavou a ústavní Listinou práv a svobod, žádné další zákony a kodexy práv nepotřebuji, ty by jen omezovaly naše práva současná.

Za třetí, je stěžejní trvat na ochraně vlastnických práv coby základu všech našich svobod. Všechna naše práva a svobody lze vlastně převést na práva vlastnická.
Svoboda slova a projevu například znamená, že mám právo řečnit tam, kde mě vyslechnout chtějí. Neznamená ale mé neomezené právo řečnit ve Vašem obyváku proti Vaši vůli.
To byste mi dali, a po právu!
Stejně tak máme právo poslouchat hlasitou techno hudbu - ale jen na pozemku člověka, který s tím souhlasí, nikoli na pozemku člověka bez jeho svolení.

Dámy a pánové, když už mluvíme o svobodě slova, byl bych špatným přítelem svobody, kdybych vám neřekl co děláte špatně. Doufám, že trochu přátelské kritiky snesete. No ne? To mimochodem vás odlišuje od sociální demokracie. Jiří Paroubek by na své ideové konferenci žádnou kritiku nepovolil. Pokud by ovšem nějaké ideje měl, o čemž velice pochybuji.

Geert Wilders je politik, poslanec ze spřátelené, spojenecké země. Nikoho nezabil, nikomu svobodu nechce vzít. Pouze upozorňuje na ty, kteří zabíjejí jiné a chtějí jim vzít jejich svobodu. Na džihádisty. Přesto mu Senát České republiky odmítl poskytnout příležitost promluvit. Byl to smutný den v dějinách českého parlamentarismu a taky smutný den v dejinách naší svobody.

Já chápu, leč nesouhlasím, když v zemích, v kterých je spousta džihádistů - ve Francii, Británii, zemích Beneluxu, v Německu - raději nechtějí otevřeně džihádismus kritizovat, neboť následně by pak "tak tolerantní" džihádismus zabíjel nevinné lidi. Chápu to a velice s tím nesouhlasím.

Nechápu a velice ostře nesouhlasím, když u nás, v zemi, ve které nejsou džihádisté anebo jich je jenom velice málo, není možno kritizovat netoleranci.

A konečně za čtvrté, velkou hrozbou pro svobodu je to, čemu se říká "legislativní smršť" - tedy zbrklá snaha přijímat nové a nové a nové zákony, ona přehršť a záplava dalších a dalších a dalších zákonů.

To ničí právní stát.

A ničí to taky svobodu.

Ve skutečnosti není pravdou, že "chybí legislativa", jak slýcháváme často a z různých stran.

Ve skutečnosti máme legislativy nadbytek.

Proč byl vývoj ve Velké Británii v 19. století poklidný, mírový a ke větší svobodě; a proč byl vývoj ve Francii v tom samém století plný různých krvavých revolucí a kontrarevolucí a tudíž nesvobody?
Ilustruje to následující anekdota:

Přijde v 19. století britský gentleman do knihovny a požádá knihovníka o výtisk francouzské ústavy.
Knihovník se na něj zahledí a řekne: "Sorry, pane, ale periodika nevedeme!"

Proto já toužebně čekám na politika-státníka, který řekne a pak taky splní:
"Nepřicházím proto, abych odhlasoval zákony nové, nýbrž proto, abych zrušil ty staré - ty zbytečné a škodlivé a ty, které stojí daňové poplatníky příliš mnoho peněz. A když pak budu někým obviněn, že prý zanedbávám zájmy svých voličů, řeknu mu, že jsem měl za to, že jejich hlavním zájmem je svoboda, a pro ni dělám, co můžu!"

Dámy a pánové, svobodu máme už 20 let. Svoboda však není samozřejmá. Jak říkal člověk, jehož nedožité 99 narozeniny jsme si nyní v únoru mohli připomenout, Ronald Reagan:

"Svoboda je od porážky vzdálena vždy jen jednu generaci."

Svoboda je zajištěna dopředu vždy jen na jednu generaci - tu, která si ji zajistí a ochrání a udrží. Úkol opět a opět chránit svobodu je úkolem vždy pro každou novou generaci.
Dámy a pánové, doufejme, že svobodě se budeme i nadále těšit my, naše děti a děti našich dětí.
Ale pokud náhodou ne, pokud náhodou svobodu ztratíme, ať alespoň ti v budoucnosti budou moci o nás prohlásit:

"Pro svobodu udělali vše, co udělat mohli."

Děkuji vám za pozornost."


Modře jsem vybarvil pasáž, která v projevu zazněla, ale nebyla na web přepsána. Sem přidám závěrečný akcent z té pasáže, který jsem nahoře vynechal: Doktor Joch odbočku zakončil poznámkou, že jsou to Češi se svou historickou zkušeností, kdo by měl stát v čele obrany svobody slova.

Snad ta vynechávka ODS zrcadlí jen lemplismus zaměstnanců její Hlavní kanceláře.

הלט

Dr. Vodičková: Homosexuálové tvoří rodinu

20. února 2010 v 10:46 | הלט

Ahmadínežád kráčí k atomové pumě cestou hromadění odstředivek, kulturní revolucionáři u nás zase k finálnímu obrobku mysli občana putují zapojováním fréz veřejné televize.

Informace, kterou chci zaznamenat, není nová. Je skoro přesně rok stará, jen se mi nějak v reálném čase vysmekla.

14. února 2009 v pořadu "Experiment" se diváci z úst ženy, která si předsevzala nějakým způsobem pomáhat dětem, dozvěděli, že když dítě zná dva homosexuály, jsou mu sympatičtí a chce s nimi žít v rodině, není při osvojování problém: Je to ideální!

Paní doktorka takto promlouvá v patnácté minutě pořadu, který je zde.

הלט

P.S.: Bývávala paní doktorka druhdy prokurátorkou. Prokurátoři pracovali s trestním právem. Za Atlantikem mají i trestní právo vojenské. UCMJ obsahuje také tento paragraf:


Jsou totiž věci normální a nenormální, ačkoli kongresoví experti už kalkulují, na kolik by daňového poplatníka přišlo srovnání pozic normálního manželství s orazítkovanou perverzní interakcí dvojic, pokud jde o sociální servis federálních zaměstnanců.

Paroubkova (pandurova) skříňka

20. února 2010 v 6:22 | הלט

Za psaním MF DNES o Pandurech je plán: Schwarzenberg s Kalouskem chtějí zničit ODS a ČSSD!

הלט

"Kalousek" z Kalifornie

20. února 2010 v 3:49 | הלט
Do Senátu chce za Kalifornii kandidovat pan Thomas Campbell, který se tváří jako rozpočtový konservativec, ale realita asi bude jiná.


Oteplovací hysterie snad časem skončí

20. února 2010 v 3:30 | הלט |  Globální zámraz

IPCC se potápí, avšak Barack Obama pořád prosazuje klimatický zákon.

Jeho rozhodnutí o jaderných elektrárnách je dobré, ale není tak docela jeho.

Existuje způsob, jak posílit nezávislost USA i ekonomiku. Jenže s hysterií "globálního oteplování" neladí.הלט

Vánoce ve Ft. Jacksonu

20. února 2010 v 3:19 | הלט

Po podzimním činu majora Hasana ve Ft. Hoodu přichází zpráva o další patrně džihádistické akci ve Ft. Jacksonu, tentokrát travičské.

"Politická korektnost" a Pentagon.

הלט

Muslimové a nemuslimové

19. února 2010 v 21:33 | הלט
1. Norsko. Eliáš mezi muslimaty. "Prase..."


+


2. Politický editor New Statesmanu Mehdi Hasan:

"Nemuslimové žijí jako zvířata."


3. Islámská indoktrinace a vzdělávání ve Státech

4. Francie.

4,5 milionu lidí má problém při čtení a psaní, stovky tisíc dětí žijí v katastrofálních podmínkách;
každoročně do země přijde na 300 tisíc imigrantů, jejichž 90 % je bez kvalifikace a 70 % věří v Alláha.

5. Západ

Spousty pentritových bomb al Kajdy jsou nachystány.

הלט