Červen 2008

Mohamedánští teroristé zavraždili unesené izraelské vojáky

29. června 2008 v 20:07 | הלט
Izraelský premiér Ehud Olmert oznámil, že Alláhovými teroristy unesení vojáci Eldad Regev a Udi Goldwasser byli zabití při únosu či krátce po něm.
הלט

Qeer parádou do Osvětimi

29. června 2008 v 18:52 | הלט
Všechny zprávy z Brna o "Duhové vlně" věnují pozornost násilnostem provokovaným mladými muži, které novináři ztotožňují s "Národním odporem".
Hloupí novináři těm konfrontacechtivým mládencům dávají na čelo nálepku "pravicoví extremisté", ale to je druhořadé.
Prvořadé je myslím něco jiného.
Pachatelé útoků na propagátory homosexuálního obcování jsou klasifikováni jako neonacisté, jako "pravnuci" německých katanů, kteří hromadně vyvražďovali a věznili nenáviděné rasy a menšiny.
Vzniká tak myšlenkové spojení "homosexuálům odpírají svobodu neonacisté". Kdesi v pozadí tak zůstávají stát Bohu věrní křesťané. Hlavní opoziční role připadla násilnickým jedincům.
Rio Preisner už na sklonku XX. století upozornil, že je to i sexuální agenda levičáků, která se z nenávisti k řádu stvoření a k jeho Autorovi snaží o dekonstrukci světa. A řekl také, kam toto úsilí vede:
"Pokrok feminismu v USA se dá pěkně sledovat i v "boji" o uvědomělost nápisů na veřejných toiletách. Od "prasácky šovinistického" Ladies a Gentlemen se přešlo k "demokratičtějšímu" Men a Women. zápas o "rovnoprávné" Males a Females ještě neskončil. Cílem jako by bylo nerozlišitelné androgynní "jedno" totalitní latríny. Tato konstrukce se ostatně - opět s metafyzickou naléhavostí - promítá i do sféry demytologizovaného náboženství, jemuž také začlo vévodit androgynní božstvo, kupodivu zas nemálo mytické. K této demytologizaci jako předpokladu obnovy čistých mýtů lze najít pěknou analogii v osvícenském překonání metafyziky kritikou čistého rozumu, jež zas tvoří předpoklad systému identity v dialektickém rozporu racionalismu a iracionalismu.
Pronásleduje mě však představa, že od emancipovaného
Males : Females
vede zato spojnice k málo známým fotografiím bědného zástupu nahých mužů, žen a dětí obstoupených mužskými a ženskými kápy v uniformách SS; v pozadí vstup do umýváren-plynových komor. Tam podle mého názoru směřuje emancipační logika levičáckého feminismu; totiž do brutálně znásilňující uzurpace a likvidace člověka odlidštěnými hordami ani mužů ani žen.
A opět: USA v tom směru pokulhávají za pokrokovějším evropským okcidentem. U vědomí tohoto evropského předstihu, který zaskočil a překvapil samu Evropu, lze teď v americké společnosti sledovat cosi jako repetici přípravného procesu této závěrečné konfrontace, v Evropě mezitím už skoro zapomenutého. Už propedeutická fáze feminismu vykazuje rysy gnostické. Poukázal bych především na dva: na feministický požadavek "kontroly nad našimi těly" (control over our own bodies); na emancipační proces vylučování partnerů v sexuálních vztazích.
Pro požadavek "kontroly nad našimi těly" by se našlo dosti "duchovních" precedentů: od sebevražd ve spinozovském duchu wer-therismu přes ničivou ontologickou krizi H. Kleista až k fin de siecle s jeho sebeničivou teorií vědomě infikované syfilidy jako katalyzátoru nejvyšší duchovní tvůrčí inspirace - stačí poukázat na Mannova Doktora Faustuse - až po současné módní asijské techniky "ovládání" těla. Pokaždé jde o absolutní kontrolu nad soukromým vlastnictvím těla, a to o kontrolu ujařmující, zotročující, opatřenou absolutním právem na absolutní experiment, v němž se ztotožní totální spekulativní nebo jogínská konstrukce s totální (sebe)vražednou dekonstrukcí. Kontrola, toť vyšší duchovní princip, který ujařmuje a v krajním případě neguje nebo likviduje tělo. S negací těla, které se dociluje absolutní nebo "ortoprakticky" totální kontrolou, je současně negován i celý člověk coby nedílná jednota těla a ducha. Jestli si duch moderního člověka osobuje takovou absolutní kontrolu v podobě dialektické konstrukce a dekonstrukce vlastního těla, jakou absolutní zvůli lze od něho očekávat ve vztahu k druhým? Dvacáté století nikoli náhodou je věkem zdokonalených mučíren. Nebo jinak: Nepřijatelnost druhého člověka - do mysli se vtírá omšelé Sartrovo "Peklo jsou ti druzí" - vyplývá primárně z jeho tělesnosti. Pro feministku jsou nepřijatelní především muži a pak děti, oba pro svou hrozivě čpící tělesnost. Těhotná feministka -i- ve svém gnosticky rozpolceném (pod)vědomí - chápe počaté dítě ve svém životě jako přítomnost čehosi infernálního, hluboce kleslého.
K logice feministické gnose patří i "zduchovňující" praktiky lesbicismu. Všem odrůdám sodomie jde o aprioritu čiré esenciální rozkoše a požitku, již opačné pohlaví, jednou muž se svou odporně tělesnou plodivostí, podruhé zas žena se svou blátivou rozteklostí, nemůže poskytnout. Jiné alternativy "zduchovnělosti" skýtají drogy, čistotně netělesné oplodňování in vitro, pokus nahrazovat pokrevně tělesné rodinné svazky komunami s mechanickou sexuální kombinatorikou, kariéristicky kalkulovanými konfiguracemi, v krajním případě pak radikální perverzí všeho rodinného tělesného pokrevenství - incestem."
(Rio Preisner, Americana I, str. 96 a 97)
Píšeme rok 2008 a homofašisté v Americe už prosadili uzákonění lecčehos. I pekla pro děti. (WND)
הלט

Ministryně pro nemravné menšiny

29. června 2008 v 13:57 | הלט
Paní doktorka Stehlíková podle Týdne stanula v čele průvodu homosexuálně obcujících lidí. "Akce proběhla nádherně," pochválila si.
Jako výmluvná se mi z obrázků té skvělosti jeví být tato momentka, slyším z ní ozvuk někdejší písně Plastic People:
Zahoďte mozek, zahoďte hlavu, zahoďte všechno co vás tíží. Nebuďte člověkem, staňte se prasetem.
Paní doktorka prostě nenašla v našem civilizačním zeměpásu zalíbení. A oře a oře.
הלט

Znáte tu o opici?

28. června 2008 v 2:51 | הלט
"Byl jeden vopice, kterýž jednoho viděl tesaře rozštěpovati dřevo na jedné rovině. A když na dřevo všel, rozštípil ho aspoň na jeden loket, klín po klínu tepa.
I vida to vopice, nadál se, že tak dělati bude, jako tesař dělal. A když tesař odtud odšél pro potřeby své, pospiešil jest vopice k dřevu. A všed na ně, položil svój zadek k rozštípenině a tvář obrátil k klínóm.
A když obě varlata vloženy byly do rozštípeniny, počal jest též dělati jako tesař, klín klínem vyrážeje. A když tak dělal, poslední klin vyraziv, pro krátkost zadku stiskla se jeho varlátka v rozštípenině i zdávil se.
A když tak křičel vopice pro přílišnú bolest, přišel tesař i upral ho, takže pro svú neumělost vzal bití i stlačení bolest."
Takto podává Mikuláš Konáč z Hodiškova (v českém překladu latinského překladu hebrejského vydání arabské verze perského přetlumočení originálu v sanskrtu :-) naučný příběh z Indie.
Sekerou rozštípnuté dřevo připravilo nerozumného opičáka o sexus.
Sexus, secare. Sekera, amputace. Oddělení, neúplnost. Muž a žena. Člověk a Bůh.
Nerozum.
I lidé rozum někdy odkládají. Třeba dneska v Brně se sejdou tací. Pod záštitou doktorky Stehlíkové. Za adopce dětí. V neděli pak lidé bez rozumu pořádají v Brně Lužánkách Den dětí.
Jiní lidé bez rozumu se do Brna na dnešek svolávají zase v naději, že si vybijí nahromaděné agrese.
Lidé s rozumem si dnes připnou bílé stužky a budou se modlit.
Nerozumní z jižních šířek hodlají skoro ve stejné době pořádat první průvod v Sofii.
Patriarcha Bulharské pravoslavné církve Maxim protestoval proti záměru bulharských homosexuálů pochodovat městem a úřady vyzval, aby hanebné urážení Boha neumožnily. Sofijský starosta ale rozhodl jen o posunutí místa konání akce. Bulharský národní svaz vyzval k Týdnu intolerance: "Buďme netolerantní - buďme normální!" (+ SEM)
Jedenáctého verše páté kapitoly Epištoly sv. Pavla Efezským se dovolává patriatrcha Maxim: "a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte."
Opice bez rozumu přišla o varlata. Člověk, který by rezignoval na přirozený řád a na schopnost svého rozumu poznávat jej, by dopadl jako ta indická bestie.
Opici nelze rozumem obdařit, ale s lidskými poruchami lze dělat leccos.
הלט

Коварная Каллисто!

27. června 2008 v 23:27 | הלט
Kalisto jako jedna z Jupiterových oběžnic hraje hlavní úlohu v povídce Isaaca Asimova Hrozba z Kalisto, která vyšla ve čtyřicátých letech. Od té doby se naše znalosti o tomto měsíci poněkud změnily, takže dnes představa nějakých magnetických červíků, kteří na jeho povrchu ohrožují astronauty, působí lehce úsměvně.
Ruský fyzik Edvard Drobyševskij uvažuje o riziku explose v ledovém krunýři Kalista elektrolýzou nahromaděného kyslíku a vodíku, k družici je prý třeba urychleně vyslat průzkumnou sondu, protože výbuch by znamenal potenciální hrozbu pro život u nás doma. (RIA-Novosti)
No, uvidíme, co tomu řeknou kolegové a kolegyně petrohradského učence.
הלט

Raptor proti Medvědovi

27. června 2008 v 4:22 | הלט
Za poslední rok se prý ruský Tu-95 osmnáctkrát otřel o dvanáctimílové identifikační pásmo americké PVO u Aljašky.
הלט

McCain: 300 000 000 $ za baterku do auta!

25. června 2008 v 13:01 | הלט
John McCain: Americkému inženýrovi nechám vyplatit tři sta milionů dolarů,
pokud vyvine akumulátor s dostatečnými parametry pro auto.

הלט

Britská justice: Referendum netřeba

25. června 2008 v 12:51 | הלט
Pan Stuart Wheeler se odvolá proti soudnímu verdiktu, že Lisabon se liší od euroústavy, takže předvolební příslib referenda může jít k šípku.
הלט

Irská vláda chce negovat Boží řád

25. června 2008 v 12:31 | הלט
Irský ministr spravedlnosti Dermot Ahern oznámil, že se pro vládu připravuje návrh zákona o registraci "partnerství" homosexuálně obcujících dvojic a kohabitujících heterosexuálních párů.
V moderní společnosti mají vztahy mnoho forem! Významný milník!
Demonstrace homosexuálně obcujících - i v Dublinu - přinášejí plody.
הלט

PST: Ruští špioni v Norsku už to přehánějí

25. června 2008 v 4:27 | הלט
GRU se prý činí v Norsku, varoval PST tamní ministerstvo zahraničí.
Zajímají se prý hlavně o norské aktivity v celé arktické oblasti a o norské názory na možnosti rozšíření NATO o Finsko a Švédsko. (Aftenposten)
10.6. ruský generál Šamanov (ano ten, co má na rukou krev čečenských civilistů, ale prezident Bush se nestyděl mu potřást pravicí v Bílém domě) ohlásil, že operační prostor ponorek Severní flotily bude rozšířen a ruská válečná plavidla se začnou objevovat všude po světě, zejména v Arktidě.
Nyní oznámil, že se chystají konkretizace plánů přípravy vojenských jednotek, které lze využít k bojovým operacím v Arktidě. (Krasnaja zvezda)
S kým se Rusové na severu potkají? Možná se zvláštními jednotkami Eskymáků. V lepším případě by z toho mohla být pořádná koulovačka. :-) (The Canadian Press)
הלט

Rusko bojuje se Západem o Nabucco v Turkmenistánu

25. června 2008 v 4:02 | הלט
Klíčovou roli v projektu plynovodu Nabucco hraje Turkmenistán.
Jeho novému vládci Berdymuhammedovi od nástupu do funkce snad denně zvoní telefon.
Volají z Moskvy, Bruselu, Washingtonu, Pekingu. Také delegace a velvyslanci si podávají dveře.
Rusko si je vědomo, že plynovod Nabucco by narušil jeho pozici dodavatele plynu Evropanům.
Co může Berdymuhammedovi nabídnout? Trumfem jsou zbraně.
Kommersant píše o uzavření kontraktu na dodávky systému Smerš-M, který dnes patrně nemá na světě konkurenci. Že jde o Nabucco, zaznamenává Energy Land. Jak se Moskva snaží jistit plynové impérium, rozebírali nedávno Experti MGIMO.
Co na to Západ? Nevím, ze všech stran slyším křik ticha, takže odkaz nemám.
הלט

Rada Evropy: Zabte je všechny!

25. června 2008 v 2:32 | הלט
Zajistěte právo žen na svobodnou volbu mateřství!
V pátek bude Rada Evropy hlasovat o rezoluci doporučující zabíjet nenarozené děti jako metodu, která pomůže vyřešit problém dětí odkládaných matkami po porodu. (LifeSiteNews)
Kdyby Česká republika nenabídla službu zabíjení nenarozených dětí jiným občankám EU, měla by problém v Bruselu. (Lidové noviny)
הלט

Francouzi by zavrhli Lisabon

25. června 2008 v 2:14 | הלט
Sud Ouest Dimanche si u Ifopu objednal průzkum mínění občanstva Francie, jak by hlasovalo o lisabonské euroústavě.
Sarkozy si prý může gratulovat, že zrušil referendum a schvalovací proceduru převedl na parlament, Lisabon by jinak pohořel.
הלט

PERSONA NON GRATA

24. června 2008 v 10:09 | הלט
"Nebudete-li se jako energetická firma zajímat o úspory a alternativní zdroje energií, stane se z vás jistě brzy persona non grata," ilustruje v posledním Euru pan regionální viceprezident BASF Herbert Frankenstein, kam už pronikla infekce protiuhlíkového šílení.
EURO: BASF deklaruje úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého kvůli obavám z oteplování planety. Český prezident Václav Klaus však oteplování zpochybňuje. Jak tento postoj vnímáte?
FRANKENSTEIN: Přečetl jsem na téma oteplování mnoho odborných zpráv. Jako firma se totiž tímto tématem opravdu hodně zabýváme. A jsem přesvědčen, že to, co například odborníci z Mezinárodního panelu pro klimatické změny tvrdí, dobře popisuje současnou situaci. Navíc, ikdyž přesně nevíte, co nastane, je třeba počítat s nejhorším scénářem a usilovat o to, aby se neuskutečnil. A to platí zejména v oblasti životního prostředí. Zde se obzvlášť musíme postarat, aby ten nejhorší případ nenastal." (rozhovor není v internetu)
Kdo se nepřidá, bude společensky vyřízen. NON GRATA...
Radnice v německém Marburgu, kde vládnou socialisté a zelení, vydala nedávno dekret: Každá novostavba musí mít fotovoltaické panely, ty jsou povinné i při přestavbách typu výměny kotle či opravy střechy.
Kdo neposlechne, toho čeká sankce: 1 000 €. (ČT24)
Jak je třeba máchnout mečem po tlamě uhlíkové bestie, psal tuhle v HN doktor Bursík, jenž vyzýval české firmy, aby se připojily k poslednímu výkřiku, který ve svých parametrech překračuje veškeré představitelné meze. "Další přešlapování by bylo jen trapnou ostudou."
Nevím, jak dlouho bude ještě možné si svobodně zapisovat do blogu takové odporné KLIMAFOBNÍ názory, jaké zastávám já.
Kulturní výbor europarlamentu totiž sonduje, jaká by dnes byla reakce na regulování blogosféry. Každý blog neznamená hrozbu automaticky, testuje půdu estonská levičačka Mikko.
To není žert: 1), 2), psalo i EU Referendum.
Připozdívá se, přátelé.
הלט
P.S.:

Soudružsko-mulážský přípitek: VX

23. června 2008 v 6:20 | הלט
Der Spiegel píše o íránsko-syrsko-severokorejské spolupráci při vývoji a výrobě zbraní hromadného ničení.
V al-Kibaru. A u Aleppa, kde před rokem výbuch uvolnil sarin a yperit (a podle Jane's Defense Weekly také VX), které zabily i tři severokorejské bolševiky.
Jeden den se hladovka dá vydržet, dmul se v pátečních Událostech, komentářích (16:09) PhDr. Lubomír Zaorálek, jaký je statečný bojovník proti americké imperialistické expanzi do Brd.
MF Dnes dnes píše, že v únoru vstoupil do teplického Řádu sv. Konstantina a Heleny nějaký Valentin Varennikov, takže se tam sdružil s ministrem Řebíčkem a soc. dem. Foldynou.
Generál Varennikov je pozoruhodná figura. V 80. letech se točil kolem sestřeleného Boeingu KAL 007, pak velel Rusům v Afghánistánu, v jedenadevadesátém chtěl zatýkat ukrajinského prezidenta, když Janajev v Moskvě ohlásil puč, v r. 2005 stanul v čele putinovské lidskoprávní ligy, což je instituce k prosazování ruských politických zájmů neoficiálními prostředky.
V únoru v Teplicích ho pasovali na rytíře, píše MF Dnes. Mnohem zajímavější je ale jeho návštěva Prahy, o které řekl: Setkal jsem se s předsedou parlamentu (patrně se soudruhem Vlčkem) a ten mi řekl: "Мы категорически против размещения американских радаров на территории Чехии!" (Argumenty a fakta)
A zajímavé je také vědět, přes koho vedou od generála GRU Varennikova nitky k Putinovi: přes Igora Sečina, t.č. místopředsedu ruské vlády, jinak Putinova hlavního tvořiče politické fasády Ruska. Prazvláštní spojení - Varennikov reprezentuje starou lampasáckou komunistickou gardu, kterou Putin opovrhuje, ale zrovna v případě tohoto chlápka dělá výjimku. Proč, to nevím.
Varennikov - Vlček. Protiradarová družba národů. Vážně pan Vlček mluvil jménem českého parlamentu?
הלט

Tritol a Referendum Akbar

23. června 2008 v 5:07 | הלט
Dvě třaskavé zprávy přicházejí z Německa: Ředitel BKA Jörg Ziercke říká ve Focusu, že němečtí moslemíni by se mohli začít vyhazovat do povětří v Afghánistánu, ale i doma. A druhá: belgický premiér Jean-Claude Juncker vyznává v Bildu, že referendum je moc užitečný nástroj a že až změníme v Evropě paragrafy, budeme moci vypsat celokontinentální hlasování s otázkou:
Přejete si být členy EU a zříci se vlastních nároků a kompetencí?
Pan Wolfgang Münchau mezitím dumá ve Financial Times, jestli už nastala chvíle k vyhození Irska a České republiky z Evropské unie....
הלט

Podraz reportérky LN Kateřiny Šafaříkové

22. června 2008 v 12:35 | הלט
Během summitu EU premiér Topolánek řekl, že v danou chvíli by nevsadil stokorunu na to, že český parlament vysloví s lisabonskou smlouvu souhlas. Na závěrečné tiskové konferenci pak řekl, že dneska by si stovku už vsadil. V sobotních LN líčí jejich reportérka Kateřina Šafaříková: ""Ale hlavně proto, že je to málo peněz," dodal (premiér) a hurónsky se vtipu zasmál."
Záběr z tiskovky přinesly Události ČT. Obrázek nahoře zachycuje premiéra v okamžiku, kdy se podle kdysi aspoň trochu nad úroveň bídy české žurnalistiky píšící reportérky hurónsky zasmál.
Události, 03:38 záznamu
הלט

Barack rozšiřuje svou Unii. I bez Lisabonské smlouvy.

22. června 2008 v 11:46 | הלט
Barack Husajn Obama oznámil, že USA zahrnují už bezmála šest desítek států.
Imperialista jeden. :-)

הלט

Němcům se blýská na kratší časy

21. června 2008 v 3:27 | הלט
Vědcům z německého Ústavu kvantové optiky Maxe Plancka svitla naděje blýsknout si 24 attosekundy, zatím prý svedou 80 attosekund, což je prý proti minulým 130 attosekundám náramný pokrok. :-)
הלט

Čeští ničemové, kteří pokřtili Poláky

21. června 2008 v 1:45 | הלט
Naše vláda by měla při dojednávání změn v Lisabonu vyjednat vyvázání České republiky z Charty základních práv, naznačil v rozhovoru pro HN ministr Gandalovič.
"Nikdo si nedokáže představit, že by bylo možné znovu otevřít jednání o obsahu Lisabonské smlouvy. Nové diskuse o obsahu jsou naprosto nepřijatelné," oznamuje inženýr Paroubek. (aktualne.cz)
Senát ČR může projednávat Lisabon na základě samizdatu, ale Ústavní soud ne? Paragrafová šlichta (dodávku standardního krmiva prý zablokovala Germanie), nad kterou mlaskali pašíci v levé části vepřína, nevoní těm z části pravé? (idnes.cz)
"...ratifikace bude pokračovat. Ať už to schválí poslanci či "akční výbory" poslanců pod přiměřeným mediálním tlakem. Takže irské referendum nepřineslo otazníky, zda je Lisabonská smlouva (mohutné posílení Bruselu na úkor národních států) mrtvá či nikoli. Irské referendum a následný týden nám přinesly mezi řádky informaci jinou. Ta zní, že je to naposledy, co o evropských věcech rozhodovali sami občané. Chtějí Češi korunu nebo euro? Chtějí se Němci vrátit k marce? Chtějí čeští a polští zemědělci podporovat francouzské farmáře? Chceme, aby naše hlasovací síla vůči Německu poklesla skoro třikrát? Chceme nesmyslný europarlament stěhující se pravidelně ze Štrasburku do Bruselu a zpět? Kolik znáte - z těch skoro osmi stovek - europoslanců? Myslíte, že je můžete nějak ovlivnit (výměnou 2-3 českých jednou za pár let)? Kolik znáte komisařů a co podle Vás dělají? Jsou v televizi častěji než "komisař" Jakeš blahé paměti? Nebo jsou to podobně nedotknutelní papaláši bez jakékoli demokratické kontroly? Nebojte se, tyto otázky nebudete muset nikdy řešit. Naposledy je řešili 13. června Irové." (Václav Klaus, Jr.)
Britská justice je překvapena ratifikačním činěním vlády a parlamentu, zatímco žaloba na nenaplněný veřejný slib Tonyho Blaira o referendu zůstává neprojednána. (The Daily Telegraph)
Unijní kazisvěti: Villains + bad boys = Praha + Baile Átha Cliath. (The Times)
Pane prezidente Kaczyński, máte příležitost navázat na odkaz Meška I, jenž přijal svátost křtu od českého kněze a jenž za manželku pojal sestru Boleslava I. Dobravu*. Vezměte si, pane prezidente Kaczyński, příklad z velkého Čecha XXI. století, Václava Klause, a odmítněte podepsat Lisabonskou smlouvu. (Miroslaw Orzechowski)
*Dobrava bývá někdy mylně uváděna jako Doubrava. Češi ale nepřinesli Polanům nějaké pagánské duběnky, nýbrž DOBRO KŘESŤANSTVÍ.
Lech Kaczyński brzy přijede do Lán. (Hrad)
הלט