Červen 2007

Nové infopolutanty Evropské komise

30. června 2007 v 3:38 | הלט
הלט
P.S.: RWE.

Zednáři mají strach z Boha

30. června 2007 v 1:17 | הלט
Se zpožděním chci zaznamenat jednu drobnost, na které je nejlepší to, že se vlastně nic nestalo... :o)
1.3. zaslal Mistr Velkého Východu Francie dotazníkovitý přípis všem prezidentským kandidátům, které nejprve ubezpečil, jak je jeho spolek velevýznamný a "v principu filantropický, filosofický a pokrokový", a že chce "poznávat pravdu, studovat morálku a praktikovat solidaritu", přičemž je pro "princip vzájemné tolerance, respekt pro jiné i pro sebe a pro absolutní svobodu svědomí", "dogmatická tvrzení odmítá všechna". Obdivuhodné vymezení, jen logiku poněkud postrádá... :o)))
Otázka 1.: Přejete si, aby do ústavy bylo zapsáno potvrzení článku 2 zákona z r. 1905: "Republika neuznává, nefinancuje, nesubvencuje žádný náboženský kult."?
Otázka 2.: Jste stoupencem uplatňování zákona z r. 1905 na celém území Francie, zejména v Alsasku, Mosselsku a v některých departamentech a územích v zámoří?
Otázka 3.: Uvažujete o zpochybnění článku 89 zákona ze dne 13.8.2004? (הלט: Norma umožňuje částečné státní financování soukromých škol, včetně náboženských.)
Otázka 4: Chystáte se rozhodně zasadit za to, aby se do legislativy nevracel pojem rouhačství?
Otázka 5.: Umožníte zednářům a stoupencům různých humanistických a laických myšlenkových proudů přístup do veřejné televize podle principů, které se dnes týkají proudů náboženských a duchovních?
Otázka 6.: Jaké kroky podniknete, aby Mezinárodní soudní tribunál (ICC) získal skutečnou výkonnou moc a obecnou kompetenci?
Dotazy tak či onak zodpověděli: François Bayrou, Arlette Laguiller, Corinne Lepage,
Gérard Schivardi, Dominique Voynet a Ségolène Royal.
Odpověď nepřišla od: Jean-Marie Le Pena a Philippa de Villierse. Ale ani od Nicolase Sarkozyho!
Z otázek mj. vyplývá: Zednáři by rádi spálili poslední stébla náboženství na úhoru francouzského veřejného života. A zednáři se bojí vyrašení nových stvolů (zmínka o blasfemii).
Čísla jsou ze zprávy Agentury RU 21/2007.
הלט
P.S.: Chants Grégoriens. Není jich mnoho a jsou s průvodním slovem.

Kvintessence lži a "proevropskost"

29. června 2007 v 23:14 | הלט
Inženýr Paroubek vydal své prohlášení č. 21 316: "Jsem zásadním způsobem znepokojen výroky, které v poslední době zazněly od oficiálních polských představitelů na adresu Německa. Nejen, že dochází ke zneužívání historických událostí k nemístné a naprosto neodpovědné populistické agitaci, ale dochází navíc tímto způsobem i k vyvolání nálad, které ohrožují myšlenku evropské integrace nejen v Polsku, ale i v dalších zemích, včetně České republiky. Považuji proto za nutné, aby se každý odpovědný, realistický a proevropský politik od podobných prohlášení distancoval.
Vzhledem k postoji, který česká delegace pod vedením Mirka Topolánka na posledním summitu EU zastávala a kdy podporovala polské požadavky, vyzývám premiéra Topolánka, aby tyto výroky polských politiků veřejně odsoudil. V opačném případě nám hrozí, že budeme i v tomto případě vnímáni jako spojenci polských politiků typu bratrů Kaczynských či vicepremiéra Romana Giertycha. Jsem přesvědčen, že vedle tohoto Polska těchto pánů, existuje Polsko jiné. Polsko sebevědomé, demokratické a proevropské."

Pan inženýr má na mysli slova polského premiéra Jaroslawa Kaczyńského z jeho rozhovoru pro Polský rozhlas z 19. června, kdy se zmínil o šestašedesátimilionovém Polsku, nebýt druhé války.

Jenže to má háček. Novináři i pan inženýr Paroubek odmítají vzít na vědomí, co vlastně Jaroslaw Kaczyński v tomto rozhovoru vyjádřil, dezinterpretovaný smysl pak vydávají za oprávněný důvod svého hněvu. Takže:

»Během příprav nové Evropské smlouvy mohly všechny státy předkládat návrhy a všechny byly zohledněny. S jednou výjimkou. Nešlo sice o nic definitivního, ale bylo nám řečeno: Vy nejste v EU subjekt

To je klíčová věta interview: Německo dalo Polsku najevo, že ho chápe jako méněcenný stát. To udělala vláda. Němečtí novináři (Der Spiegel a Der Tagesspiegel) navíc cítili potřebu Poláky před summitem urážet. Já se proto nedivím, že Jaroslaw Kaczyński se chtěl silnějším slovem ohradit. Odkaz na mrtvé z války ale za přiměřený nepokládám.
Berlín se na Varšavu díval (dívá?) úkosem. Ohrazuje-li se někdo ve Varšavě proti tomu, pak není proevropský, není demokrat a nemá sebevědomí, tak praví ing.Paroubek: Premiére Topolánku odsuďte Jaroslawa Kaczyńského!
הלט
P.S.: Když se před summitem chystal koncept nové Evropské smlouvy, jež by nahradila zavrženou "euroústavu", paní kancléřka Merkelová v jedné fázi rozeslala předsedům vlád členských států EU dopis obsahující třináct otázek. Třetí v řadě zněla: "Jak hodnotíte návrh některých členských států, aby byla použita jiná terminologie bez změny legislativní podstaty, např. v otázce názvu smlouvy, názvosloví právních aktů EU a ministra zahraničí EU?"

O švindlířích v Blaníku

29. června 2007 v 22:39 | הלט
TV Prima v 1. zprávách zaznamenala projekci dokumentu o Podvodu s globálním oteplováním. Nevídáno, neslýcháno! :o) A změnil film nějak váš názor, divačko?
To si pište!
הלט

Tóra na palubě CVN 75

28. června 2007 v 10:25 | הלט
Tóru zachráněnou před šoa z Litvy převzala minulou neděli do ochrany USS Harry S. Truman.
הלט

Maciej Ruczaj o Polácích a summitu EU

28. června 2007 v 9:25 | הלט
Polský student UK Maciej Ruczaj dnes v Lidových novinách píše o polské druhé odmocnině a nerozšiřování EU:
"Na bruselském summitu "mnoho států hrálo tvrdou hru", jak napsal George Parker z Financial Times. Rozsah požadavků, které, jak prohlásil Tony Blair, "Británie musí prosadit", značně přesahoval to, s čím na summit přijel polský prezident Lech Kaczynski. Rozdíl byl (jak eufemisticky prohlásil Christoph Schiltz z Die Welt) ve "větší eleganci, s níž britský premiér prosazoval své zájmy". Přesto titulek v Lidových novinách zněl Polsko bez Evropy (LN 23. 6.), nikoli například Británie bez Evropy.

Nešťastná poznámka

Evropská média a politici před summitem vyvinuli dosud nevídanou psychologickou kampaň zaměřenou na jediný stát. Nešťastná poznámka Jaroslawa Kaczynského o kompenzaci za válečné oběti, vyřčená na okraji rozhovoru pro Polský rozhlas, pobouřila Evropu a stala se hlavním důkazem absurdity polských požadavků. Hlavní polské heslo - hlasovací systém na základě výpočtu druhé odmocniny z počtu obyvatel - bylo opřeno o matematické modely fungování konfederačních uskupení, jako je EU.

Kompromitoval je však nikoli vlastní obsah, ale systém podivných myšlenkových zkratek: v Polsku vládnou "nacionalisté", "prosazují katolictví" a "zakazují teletubbies", tedy současná polská vláda nemá co vznášet nějaké požadavky. O tom, jak vážně byl polský návrh posuzován, svědčí článek z německého deníku Die Tagesspiegel, jenž shrnul tyto požadavky s typicky jemným německým humorem jako "50 procent odmocniny z počtů mrtvých ve válce".

Teprve těsně před summitem některé noviny (hlavně britské) poukázaly na možný přínos "druhé odmocniny". Byl to totiž tento model, který odpovídal dosavadním principům EU - společenství států, v nichž nejmocnější část své reálné
moci odstupují slabším. Když vznikala, mělo miniaturní Lucembursko pouze čtyřikrát menší váhu hlasu než Německo.

Princip dvojí většiny, prosazený v návrhu evropské ústavy - tedy že rozhodnutí rady musí být přijata většinou 55 procent států reprezentujících 65 procent obyvatel - tuto rovnováhu narušuje: na jedné straně zachází s unií jako s jedním tělesem (rovnost "váhy" občanů), na druhé jednotlivé členské státy - hlavně ty nejsilnější - mají daleko k tomu, aby se v tomto tělese rozpustily. Eurofederalisté řeknou, že je to krok k politicky jednotné Evropě; realisté, mezi které bratři Kaczynští rozhodně patří, že následkem bude hegemonie Německa.

Není od věci také připomenout, že přijetí principu dvojí většiny v podstatě znamená, že EU definitivně zavírá dveře před Tureckem, a - což bylo klíčové pro Polsko - i Ukrajinou. Nikdo nenajde odvahu přijmout země s tak velikým počtem obyvatel a zcela zvrátit mocenské poměry.

Překážka dějinného pokroku

Diskuse o těchto vážných otázkách neproběhla, neboť pro Evropu byly zdiskreditovány tím, kdo je prosazoval. Přístup eurofederalistů k znovuotevření tématu vážení hlasů by se dal popsat parafrází známého výroku: "Evropskou unii si rozvracet nenecháme." Daniel Cohn-Bendit prohlásil, že se jedná o projev "tyranie menšiny" (zahrnul do ní i Česko a Británii), která brání dějinnému pokroku integrace. Z některých německých ohlasů pro změnu přímo čišelo nepochopení, že zájem Německa se nemusí nutně rovnat zájmům zbytku Evropy.

A tak téměř osamocené Polsko na svůj model rychle rezignovalo a snažilo se pak vybojovat maximální prodloužení platnosti poměru hlasů z Nice. Tedy řešení dočasné a těžko uspokojivé. Leda že Kaczynští vzali v potaz, že sedm let, po které bude ještě "Nice" platit, je v evropských poměrech dlouhá doba, a "pak se uvidí"...

Každopádně Kaczynští svým neohrabaným způsobem státníků z minulé epochy, kteří se do politicky korektních evropských salonů nehodí, ukázali zásadní problém, který v integrační euforii většina státníků vidět nechce."

A co s EU? Dávat pozor na eurokraty, radí dnes Roger Scruton: Zrušit 170 000 stránek bruselských předpisů, eurokratům nakoupit demižóny vína a poradit jim, aby si našli jinou obživu.

הלט

O uhlíkových švindlířích v biografu Blaník

26. června 2007 v 17:40 | הלט
Prezident Václav Klaus uvede ve čtvrtek osmadvacátého v 17.00 projekci filmu Martina Durkina "The Great Global Warming Swindle". Pořádá CEP.

הלט

Priority PricewaterhouseCoopers

25. června 2007 v 18:31 | הלט
Pod tlakem ruského generálního prokurátora Čajky stáhla PricewaterhouseCoopers své auditorské zprávy týkající se Jukosu za léta 1995-2004. Čajka nám dal nové informace, tvrdí auditor: To, co jsme měli od Jukosu, nebyla pravda.
Odvolací řízení v cause PwC, která byla uznána v první instanci spoluvinnou při zakrývání účetních podvodů v Jukosu, právě začíná.
הלט

"Umírněný" Fatah

25. června 2007 v 17:59 | הלט
Pánové od Abú Mázina i egyptské zvláštní služby znali tunely, jimiž Hamas pašoval zbraně. Co udělali? Nic. Fatah je přece "umírněný", jak říkají novináři, tak asi nechtěl nějakým "radikálním" postupem vyvolávat rozbroje.
הלט

Islám v Německu

24. června 2007 v 8:59 | הלט
Neutralita státu ve vztahu k jednotlivým náboženstvím nesmí být zaměňována s nekritickou tolerancí a lhostejností vůči vlivu náboženství na společnost, řekl kardinál Karl Lehmann deníku Frankfurter Allgemeine. Dodal, že má na mysli tři miliny dvě stě tisíc mohamedánů v Německu, z nichž polovina pochází z Turecka. Nekritická tolerance dle něj může vést k tomu, že muslimové získají v Německu stejný status, jaký mají křesťané. S náboženstvími je v Německu třeba nakládat podle jejich historického zakořenění ve společnosti.
Generální sekterář CDU Ronald Pofalla pokládá varování před nekritickou tolerancí za správné: Oproti křesťanství islám netvoří podstatu evropské kultury a každodenní život na našem kontinentu není islámem prostoupen.
Mohamedánské radě v Německu se druholigová kopaná ovšem ani za mák nezamlouvá...
הלט

Rok od únosu Gilada Šalita

24. června 2007 v 8:11 | הלט
Po dvouměsíčních přípravách unesli před rokem palestinští teroristé izraelského vojáka Gilada Šalita (גלעד שליט), o jehož osvobození usiluje jak Stát Izrael, tak Francouzská republika, jejímž je rovněž občanem. O pár týdnů později unesli islámští teroristé další dva izraelské vojáky, které rovněž vězní podnes. Izrael se za jejich návrat k rodinám modlí; ICEJ organizuje petici za zintenzivnění snah o osvobození vězňů.
הלט

Afghánistán, Německo a Estonsko

24. června 2007 v 7:05 | הלט
Kanál ZDF informoval, že deset až dvanáct lidí z Německa absolvuje výcvik v táborech al-Kaidy v afghánsko-pákistánském příhraničí. Bezpečnostní složky prý nevylučují, že v nejbližší době může v Německu dojít k sebevražedným útokům islámských fanatiků. Tři potenciální útočníci, kteří chtěli odcestovat do Německa, byli v Pákistánu nedávno zatčeni. Americký kanál ABC obdržel videokazetu s nahrávkou hrozeb na adresu Německa.
Dva poddůstojníky ze stopětičlenného estonského kontingentu mise ISAF, 24letého Kalleho Torna a 33letého Jaka Karukse, zabili afghánští teroristé 107milimetrovou raketou při přestávce na svačinu během odminovávání silnice v provincii Sangin. Tallinn své vojáky z Afghánistánu rozhodně neodvolá, uvedl v reakci prezident Toomas Hendrik Ilves: Jde o důkaz slepého hněvu talibů namířeného proti těm, kteří z Afghánistánu chtějí učinit v míru žijící zemi.
הלט
P.S.: Včera to bylo osmaosmdesát let, co Estonci vyhnali ze své země bolševické okupanty...

Džihádníci míří do pekla

24. června 2007 v 5:56 | הלט
הלט

Čínská špionka v kyrgyzském parlamentu

23. června 2007 v 8:07 | הלט
Kyrgyzská zvláštní služba oznámila, že zatkla agenta cizí rozvědky a jeho naverbovaného donašeče.
Agent prý je čínský a donašečem asistentka tiskového odboru kyrgyzského parlamentu paní Arykovová.
Že by Peking špionil kolem amerického letiště Manas? Že by chtěl znát ruské plány obnovy kyrgyzského zbrojního sektoru, o kterých v úterý v Biškeku hovořil premiér Atambajev s náměstkem ředitele ruské Federální služby pro vědecko-technickou spolupráci Fominem? Šlo o srpnový summit Šanghajské organizace pro spolupráci v Biškeku? Anebo Číňané hodlají v Kyrgyzstánu legalizovat nějaké peníze? Když tam zaplatíte daň ve výši 5 % z nahlášeného kapitálu, stane se legálním, přičemž jeho původ objasňovat nemusíte...
הלט

Výročí UFO?

23. června 2007 v 7:13 | הלט
Je to už šedesát let, co americký pilot Kenneth Arnold potkal u Mount Rainier létající talíře, zaslechl jsem zrovna od nějakého novináře: Výročí UFO!
Myslíte? Chtěl jsem se ho zeptat. :o) A co zběsilá protivzdušná obrana Los Angeles ve dvaačtyřicátém proti čemusi?
V sedmasedmdesátém prý Malí zelení napadli vesnici v Brazílii...
V Mexiku zase loni viděli podivného polétavce...
A v Peru před pár týdny.....
Nemá ten brdský radar nakonec sloužit proti blížícímu se útoku Malých zelených...? :o)
הלט

Kompromis EU

23. června 2007 v 6:17 | הלט
Už ve tři nad ránem říkaly litevské zdroje, že kompromis je prakticky dojednán.
Německé televize (zejména ZDF a ARD) sice večer a část německých novin (zejména Kölnische Rundschau a Rheinische Post) dnes ráno nadávaly a nadávají Polákům a také třeba reportéři České televize ve Varšavě Miroslav Karas a v Bruselu Jiří F. Potužník pomlouvali Varšavu, jak jim jen síly stačily, ale pravdou je, že vládní delegace zejména České a Litevské republiky se za Lecha Kaczyńského postavily proti kancléřce Merkelové, která v jednu chvíli - v rozporu s právními možnostmi - vyhrožovala, že Polsko vyhodí z Rady.
Pozoruhodné je, jak novináři naložili s nedávným rozhovorem Jaroslawa Kaczyńského pro Polský rozhlas, z něhož (na základě referátu The Financial Times) vytrhli pár vět o německém zabíjení Poláků za druhé války, z nichž pak vyvodili, že Polsko chce mít v EU hlas, jako kdyby tito mrtví byli živí. Z kontextu rozhovoru totiž vyplývá, že premiérovi Kaczyńskému šlo jen o schopnost reflexe na německé straně.
K té ostatně včera německou vládu vybízel i eurokomisař Verheugen a dnes v noci v Bruselu Litevci a Češi. Prozradí nám to čeští novináři?
הלט

Demonstrace ČMKOS

23. června 2007 v 5:38 | הלט
Jako sběratel všelijakých textů jsem včera večer obdržel i následující sdělení:
"Dobrý den, chtěla bych Vám tímto oznámit, že plánované rozdávání lahví s vodou účastníkům sobotní demonstrace pořádané ČMKOS bylo bohužel z technických důvodů zrušeno. S pozdravem Irena Nováková, sekretariát místopředsedy pražských zastupitelů za ČSSD Mgr. Ing. Miroslava Poche"

Měla být vodou živou? Mrtvou? Těžko říct, nesvlaží ty krůpěje ze studny pana magistra inženýra více již hrdel odborářů. Asi aby soc. dem. vodíci a kyslíci nekontaminovali apolitickou průzračnost otce a děda pracujících, totiž Milana Štěcha a Richarda Falbra.

Proti "Škrtformě" sice dnes nepřijdou křičet funkcionáři ČSSD, když pomineme oba právě jmenované exkomunisty, ale svou mírovou polívku si přijdou přihřát mládežníci ze skupiny NE ZÁKLADNÁM!

Přímá souvislost mezi reformou veřejných financí a protiraketovou obranou mi sice uniká, ale asi jim jde jen o příležitost plivnout na vládu. Až průvodem půjdou ti demonstranti ulicí Politických vězňů, zdalipak se z centrály KSČM neozve zpěv ve stylu "Soudruhu, podej mi ručku a brány pekelné nás nepřemůžou..."?

הלט

Západní vlády przní ruské dějiny

22. června 2007 v 12:01 | הלט
Vladimir Vladimirovič nedávno avizoval asymetrické odpovídání na ohrožování své říše Západem. A už je to tady:
Některé knihy o ruských dějinách byly vydány za pomoci grantů zahraničních organizací - napojených na západní vlády! Koncem třicátých let se v Rusku dály hrozné věci, ale jinde to bylo ještě horší, my jsme proti Američanům na civilisty atomové bomby neházeli, a my si taky od nikoho vnutit pocit viny nenecháme!

Proč jim ta vražda trvala takovou dobu?

22. června 2007 v 11:09 | הלט
Většinou pěti hlasů v parlamentě vládne libanonská na Sýrii nezávislá vláda. 13. června byl zavražděn jeden z vládních poslanců, Walid Eido, spolu s ním zemřel i jeho syn, dva bodyguardi a šest dalších lidí.

"Vím, kdo bude další...." Z televize NBN.

הלט

"Wie die Polen Europa retteten"

22. června 2007 v 7:12 | הלט
Skončí-li summit EU fiaskem, jednoho dne možná historici napíší, že Polsko zachránilo Evropu. Polsko si v Německu nezaslouží uštěpačné poznámky, naopak, je třeba jeho návrhy podporovat: Berlín byl vždy advokátem malých států v Unii a Berlín dluží Varšavě za škody způsobené kancléřem Schröderem, který v krátkozrakém populismu uzavřel Polákům německý trh práce, dal se dohromady s Putinem a budoval "protiváhu" Ameriky. Až jednou bude Turecko v EU, nebude v zájmu Německa, aby se rozhodovalo v příliš velké závislosti na počtu obyvatel.
הלט