Březen 2007

Izraelská protiraketová obrana

31. března 2007 v 10:44 | הלט

Injekce Nepříjemné pravdy do krevního oběhu gymnasiánů

30. března 2007 v 8:05 | הלט
16. února jsem se ptal, co řeknou studenti, až za nimi přijde doktor Bursík s Nepříjemnou pravdou... A hle, lidovky už referují. Budou studentům promítat i Uhlíkový švindl?
Se svou troškou do mlýnice přispěchal také předseda vlády Topolánek, jehož se reportéři zeptali:
Jaký je váš názor na oteplování planety, jak je to dnes diskutováno v EU v souvislosti s energetickou politikou?
Můj názor jsem zcela otevřeně prezentoval na jednání Evropské rady. Ano, dochází ke klimatickým změnám. O tom, jaký podíl na tom má člověk, se vedou spory. Já se přikláním k tomu, že daleko méně významný, než jsou přirozené procesy v přírodě. Ale to je diskuse velmi subtilní. Vaše otázka nevede k ničemu jinému, než k čemu vede celá ta diskuse v Evropě, a to ke zpolitizování. Je to vysoce odborná záležitost, která podle mne politizování nesnese. Pak se dostáváme k tomu, že evropští politici s planoucíma očima hovoří o tom, jak zachrání lidstvo a zamezí změnám klimatu. To je přesně ta poloha, které se my Češi, historicky trochu skeptici, budeme vysmívat."
Asi by z toho měla vyplynout otázka: A pane premiére, co ti s planoucíma očima říkali na vaši otevřenou prezentaci, jak se to projevilo v závěru Evropské rady? Tuto otázku však reportéři panu premiérovi nepoložili, ačkoli jde o stovky miliard...
Resumé: Inženýr Topolánek je proti unijnímu carbonmaniacalismu, doktor Vondra taky, inženýr Říman rovněž, doktor Nečas taky a profesor Klaus neméně. Pět velevýznamných ústavních činitelů členského státu carbonmaniacalismem trpící Evropské unie. A vidět to není.
Velkému Uhlíkovi mezitím už složili popěvek:
הלט

Náš člověk ve Varšavě o homosexualistické propagandě

29. března 2007 v 9:20 | הלט
Je to už přes dva týdny, co náměstek polského ministra školství Mirosław Orzechowski oznámil, že by si přál, aby jeho resort ještě do léta předal zákonodárcům návrh zákona, který ustanoví homosexualistickou propagandu ve školách nezákonnou.
Zákon by dle náměstka měl říkat, že ten, kdo propaguje ve vzdělávacích zařízeních homosexualismus nebo jiné sexuální úchylky, bude potrestán finančně či omezením svobody, stejně jako ten, kdo tak učiní způsobem tvrdícím, že to souvisí s činností vzdělávacího řízení.
Po loňské sebevraždě ve škole odporně ponížené studentky gdaňského gymnásia ministr Roman Giertych vyhlásil program nulové tolerance násilí ve škole.
Nyní, 26. března, se z iniciativy polského ministerstva školství uskutečnila konference zástupců "MŠMT" států Visegrádské skupiny právě na téma potírání násilí ve školách. Ministr Giertych si od iniciativy slibuje, že pokud by V4 vystoupila v rámci Evropské unie v této věci jednotně, mohlo by to nastartovat užitečné změny ve školských politikách po celé Unii.
Zástupci ministerstev se na schůzce zřejmě dohodli jen na tom, že si budou vyměňovat zkušenosti s potíráním násilí ve školách na vlastní půdě.
Na tiskové konferenci oslovila reportérka polských liberálů z deníku Gazeta Wyborcza, paní či slečna Aleksandra Pezda, českého velvyslance Bedřicha Kopeckého.
Ale prazvláštním způsobem.
Politiku "nulové tolerance" účelově propojila s výše zmíněným návrhem zákazu propagovat homosexualismus a zeptala se, proč by v ČR podobný zákaz odmítli.
"Protože to je v rozporu s tolerancí vůči jinému člověku," vysvětlil náš ambassador: "Tady bych se zamyslel nad tím, jestli žák by byl homosexuál. Protože opačně, propaganda, která je velmi agresivní, může vést až k násilí vůči němu, to je velmi nebezpečné!"
Nevím, jestli se pan velvyslanec nechal zmanipulovat, anebo s reportérkou byl domluven dopředu na tom, že určitý dialog dobře poslouží záměru předvést, jak ministr Giertych škodí Polsku, neboť jeho politiku jinde odmítají....
Každopádně z demagogie českého velvyslance mi naskočila husí kůže: Agresivní antihomosexualistická propaganda může vyprovokovat napadení homosexuála ve škole, a proto je zákaz homosexualistické propagandy nemístný.
Tiskové konference si povšimla i agentura IAR Polského rozhlasu a také ji zaujalo exposé páně Kopeckého, sestříhala z nahrávky pár částí: "Homosexuálové jsou normální lidé, jako kdokoli jiný. /../ U nás by to (zákaz propagace) nikoho ani nenapadlo. /../ Je směšné hovořit o přivádění někoho k homosexualitě, protože homosexuálem někdo buďto je, anebo není, že? Říkat, že někdo někoho přesvědčuje, to je přístup, jemuž nerozumím."
Máme tedy diplomata, a nikoli třetiřadého, jenž si dovolí označit politiku vlády země, kde je hostem, za směšnou. Může nesouhlasit, přirozeně, ale v žádném případě si nesmí dovolit ani náznakem své hostitele ponižovat.
________________________________________________________________________
Až se divím, že si drobátko toho hnoje z hromádky jménem Gazeta Wyborcza, nenakydali také někteří redaktoři Hospodářských novin (Martin Ehl) a Lidových novin (Luboš Palata), protože našli už dřív veliké zalíbení v tom, že ministra Giertycha líčí jako démona, který svým středověkem ubližuje dětem, anebo rovnou jako fašistu.
"Vážený pane ministře,
svět je ohromným dlužníkem vůči Polsku, které nám dalo jednoho z největších papežů v dějinách, jenž mírovými prostředky vedl osm let válku, která byla pro pád sovětského impéria rozhodující. Dnes Polsko pozvedá svůj odvážný hlas a připomíná Evropě potřebu navrátit se k základním hodnotám vlastní civilizace, ke křesťanským hodnotám, které jsou kořenem, jehož se Evropa zříká,"
napsal počátkem března Romanu Giertychovi, tomu odpornému ultrakatolickému fašistovi :o), bývalý předseda italského Ústavního soudu Giovanni Conso.
______________________________________________________________________________
Dnes, 29. března, pořádá polské ministerstvo školství konferenci nazvanou BEZPEČNÁ A DOBRÁ POLSKÁ ŠKOLA.
Profesorka Anna Raźny z Jagellonské university k tématu konference píše:
"Dobrá a bezpečná je ta škola, která se opírá o základ vysokých hodnot uznávaných jako universální. Tyto hodnoty zformovala latinská civilizace. Prvořadou roli mezi nimi hrají ty, které vzešly z křesťanského personalismu a z ducha svobody, společenského solidarismu a národní tradice.
Je nejvyšší čas, aby v polských školách začala výchova na bázi těchto hodnot, a nikoli podle ideologie, jak bylo dosud normou.
Když se polské školství po r. 1989 očišťovalo od komunistického totalitarismu, jeho místo zaujal nový ideologický model - hybrid složený z politické korektnosti, krajního liberalismu a nových koncepcí socialismu.
Tento model už zformoval v Polsku generaci nových lidí. Jsou to lidé hodnot prostí - lhostejní vůči dobru i zlu, pravdě i lži, lhostejní k polské tradici, osudu národa i země. Tací lidé rozmnožují morální a společenské zlo, svou vlast opouštějí, přátelské svazky přetrhávají, ničí rodinná pouta, zrazují náboženství i národ. Kdyby se tito lidé se stejnou vehemencí pustili do obnovy naší země, s jakou se - od nuly - vrhají do těžké práce ku prospěchu západních společností, polská současnost i budoucnost by vypadaly jinak.
Jen v dobré a bezpečné škole, postavené na vysokých universálních hodnotách mohou mladí Poláci tak utvářet své osobnosti a občanská a vlastenecká vědomí, aby dokázali dosáhnout plného individuálního rozvoje a připravit se na život v rodině a společnosti. Vedení v duchu patriotismu učí žáka lásce a vděčnosti vůči vlastní zemi, utváří jeho vědomí věrnosti a zodpovědnosti.
Takový člověk je citlivý vůči tomu, co ve vlasti, národu i kultuře je krásou, o které řekl básník:
Bo piękno jest po to,Żeby do pracy zachwycało,Praca jest po to, by się zmartwychwstało."

A Norwid vlastně říká, že bez krásy není Vykoupení. Vedle Dobra a Pravdy je také Krása Jménem Boha, poznamenává P. Tadeusz Jania.

הלט

Minsk 25. března 1918 - 25. března 2007

26. března 2007 v 8:07 | הלט
Když si v análech Evropské unie nalistujete dokument označený jako 2004/661/SZBP, dočtete se v bodu pátém, že jedním z běloruských funkcionářů, podezřelých ze zodpovědnosti za zmizení několika lidí a z následného maření výkonu spravedlnosti, je jistý Dmitrij Pavličenko.
Plukovník Pavličenko velí jednotce zvláštních sil běloruského MV a právě včera dostal za úkol řídit zákroky těchto jednotek proti tisícům mladých lidí, kteří přes Lukašenkův zákaz přišli do centra města na oslavy DNE SVOBODY, výročního dne krátké běloruské nezávislosti, která trvala od 25.3.1918 do konce onoho roku. Pak Bělorusko ovládli ruští bolševici a běloruští kolaboranti.
DEN SVOBODY je v Bělorusku Lukašenkem, někdejším politrukem tankového útvaru, zakázán, zakázána je i vlajka svobodného Běloruska a její veřejné vystavování režim trestá.
Nad zástupy tisíců mladých lidí včera v Minsku vlály zakázané vlajky, ale i vlajky Evropské unie, ke které se běloruská opozice upíná.
Svobodné Bělorusko ve svobodné Evropě.
Ze svobodné části Evropy včera na manifestaci Alexandra Milinkeviče přijel i místopředseda Evropského parlamentu Janusz Onyszkiewicz.
Anomálií Evropy nazval Bělorusko. S jeho postoji, které zaujímal v polské vnitřní politice po r. 1989 nesouhlasím, ale velmi dobře se pamatuji, že za válečného stavu patřil mezi nejodvážnější Poláky, kteří se stavěli juntě generála Jaruzelského čelem, rovněž nevím o ničem, za co by v zahraniční politice po r. 1989 zasloužil kritiku. Janusz Onyszkiewicz může být pro Bělorusy příkladem.
Ve Varšavě včera Iniciativa Svobodné Bělorusko uspořádala na náměstí koncert, během něhož se promítaly dokumentární filmy z Běloruska.
Film Mirka Dembińského Lekce běloruštiny (611 MB anglicky, 611 MB polsky) ukazuje obrázky ze života jedné Lukašenkem nenáviděné školy, kde se rozhodli vyučovat jazyk, který on sám nezná, protože mu v žilách koluje už jen ruská krev.
הלט
P.S.: Každého 16. dne v měsíci Bělorusové a Poláci zapalují svíčky na znamení solidarity s běloruskými politickými vězni a s těmi běloruskými rodinami, jejichž členy Lukašenkův režim zavraždil či unesl.

Bělorusko a Evropa? Беларусь в Европу!

25. března 2007 v 13:22 | הלט
V ulicících Minsku tlučou policejní jednotky demonstranty, napadly i vůdce opozice Alexandra Milinkeviče a jeho manželku. 1, 2, 3.
Deset tisíc lidí se účastní akce připomínající 89. výročí založení nezávislého Běloruska.
הלט

Jak bude v Evropě? Čechů se nezeptali...

25. března 2007 v 9:55 | הלט
International Herald Tribune zveřejnil průzkum mínění provedený mezi pár tisíci příslušníky pár národů Evropy a pár tisíci Američany, jichž se byli výzkumníci ptali, jak si myslí, že bude v Evropě v r. 2057. Co si oslovení např. myslí o praktikovaných věrách?
A co o válce?
הלט

Jiná Francie

24. března 2007 v 23:36 | הלט
La Marseillaise des Vendéens
Allons, armées catholiques,
Le jour de gloire est arrivé:
Contre nous de la République
L'étendard sanglant est levé.
L'étendard sanglant est levé.
Ontondez-ve, dans quiès campagnes
Les cris impurs do scélérats !
Gle venant jusque dans nos bras,
Prondre vos feilles et vos femmes.
Aux armes Poitevins !
Formez vos bataillons;
Marchez, marchez
Le sang dos bllus
Rogira vos seillaons !
הלט


Druhá střední muslimská škola ve Francii

24. března 2007 v 23:30 | הלט
V Lyonu byl vyhozen na dlažbu místní úředník, kterého francouzští muslimové prohlásili zlým rasistou, jelikož se třikrát snažil zabránit otevření druhé střední mohamedánské školy v zemi.
Al-Kindi stojí na jihovýchodním předměstí Lyonu, nyní má místo pro dvacet žáků šestého ročníku, v září se kapacita zvýší na sto čtyřicet.
Škola byla otevřena před měsícem poté, co Vysoká rada pro vzdělávání (CSE) zrušila rozhodnutí místní školské správy v Lyonu.
První muslimská škola ve Francii byla otevřena v r. 2003 v Lille, do které dnes chodí osmdesát žáků.
Pozvánka na akci v Paříži.
הלט

Papež Benedikt XVI. k výročí Římských smluv

24. března 2007 v 23:05 | הלט
Zapomene-li Evropa na své křesťanské dědictví, zřekne se Boha i sama sebe. Identita evropských národů vyrostla z celku univerzálních hodnot, na jehož utváření se podílelo i křesťanství, které tak sehrálo roli nejen čistě historickou, nýbrž pro Evropu konstitutivní. Tyto hodnoty, které představují duši kontitentu, musí zůstat v Evropě třetího tisíciletí jako civilizační kvas.
Společenství, které je budováno bez respektu k opravdové důstojnosti lidské podstaty, které nebere zřetel na to, že každý člověk je stvořen k Božímu obrazu, nikomu dobro nepřináší.
Znepokojujícím jevem je systematické obhajování kompromisů v otázce základních lidských hodnot, negování lidské podstaty, tendence k relativismu a a laicistické proudy. To vše nakonec ústí v upírání křesťanům práva na účast ve veřejné diskusi nebo k diskvalifikování jejich přínosu pod záminkou, že chtějí bránit svá neospravedlnitelná privilegia.
Papež Benedikt XVI. k evropským biskupům 23. března 2007.
הלט

Al Gore nahrál z levého křídla Jirkovi Paroubkovi....

23. března 2007 v 21:06 | הלט
...a leader českého protiuhlíkového týmu vsítil, ano, přátelé, VSÍTIL! "Světová levice proti Exxonu" nyní vede 1:0!
"Svůj ideologicko-dogmatický postoj je schopen Václav Klaus nadřazovat vědě i široce sdílenému politickému konsensu, jak dosvědčuje jeho trucovité popírání objektivního jevu globálního oteplování, na kterém se shodují
nejrenomovanější vědecké kapacity světa a drtivá většina světových politiků."
(Jiří Paroubek na svém XXXIV. sjezdu)
Po sjezdu prý rozvinou soudruzi z Lidového domu vnitrostranickou diskusi o tom, jakým akčním programem se vypořádají s kapitalistickými uhlíky.
הלט

Nové museum ve Vídni

23. března 2007 v 19:59 | הלט
Až pojedete někdy do metropole našeho někdejšího mocnářství, můžete zajít do míst, která upomínají na Pannu Marii Pomocnou, na adrese Mariahilfer Gürtel 37/1 najdete Museum Hrůzy, o němž informoval např. německý rozhlas. Nejmenuje se tak, nepřátelé života ho nazvali museem potratů. Mají kamarádky i v naší Poslanecké sněmovně.
הלט
P.S.: Pracující ženy zanedbávají své děti a fakticky tak zodpovídají za úpadek švýcarské společnosti, konstatoval nedávno představitel SVP Ueli Maurer: Matka ještě ani pořádně neodejde z porodnice a už dává dítě do jeslí, nebo ho nechává na hřišti, pak ho v neděli vezme do McDonaldu. To je úpadek naší společnosti. Avšak nejsou jen emancipované ženy, které pronášejí velké projevy v Bernu, existují i ženy, které se rozhodly nesledovat kariéru a které jsou šťastné proto, že jsou matkami. To je přece skvělé!

Dělba údělu a mrtvý bod

23. března 2007 v 8:40 | הלט
Vidíte našeho pana předsedu vlády Mirka Topolánka ve fázi tandemového pádu. Škoda, že premiéři vlád členských států EU ještě nevyzkoušeli takový pád do hlubiny kolektivně, obrázky by se dobře hodily v těchto dnech na titulní strany všech evropských deníků. :o)
Úspěch zakladatelů EU, kteří navzdory osudu vytvářeli prostředí důvěry, svobody a volného obchodu, jako meta stačí, píše v MF Dnes Mirek Topolánek: Cokoli dalšího je malichernou snahou prosadit vlastní aktualitu. Zmínky o globálním oteplování a o x dalších věcech jen rozmělňují ducha integrace a zbytečně vnášejí mezi členy EU rozkol.
Zlatá slova.
Jenže když otevřete Hospodářské noviny, zazubí se na vás pan Pöttering z europarlamentu a bafne: Do roku 2009 musíme všichni schválit euroústavu a pak se vrhnout na boj s globálními změnami klimatu.
Vrátíte se zpět k MF Dnes, kde je i mudrosloví německého ministra Steinmeiera: Lidé EU moc nevěří, proto jsme si v Berlíně uložili, že se postaráme o změnu, a na uhlíkovém summitu také díky nám celá EU prokázala, že důležité věci zvládá. Hrozící změna klimatu patří k největším výzvám, které stojí před námi a které můžeme zvládnout jen společně.
Otevíráte Lidové noviny, pan lidový komisař Barroso vás tam ubezpečí, že žijete v míru a že Berlínská deklarace bude závazkem "zachovat Evropu jako nejlepší místo na světě k životu". Logicky dovodíte, že jsme v ráji už teď, ale hned logiku odložíte, protože pan Barroso ji při psaní odložil také: "Učiníme z Evropy to, čím má být: Evropu, která slouží občanům." Z čehož plyne, že v tom našem ráji něco hapruje. :o)
V labyrintu logiky drobátko zabloudil v Lidových novinách i náš pan ministr Cyril svoboda: Evropští premiéři a prezidenti postrádají už delší dobu vize, správný leader ale má nastiňovat cestu ke svému snu. Na tmu v myslích těch premiérů padl stín, chce se mi poznamenat. :o)
Otevřete-li polský Dziennik, jukne na vás Javier Solana: Tvoříme mír ve světě a s důvěrou a nadějí hledíme do budoucnosti.
Můžete otevřít i noviny slovenské, maďarské... V každých najdete nějakého unijníka, který čtenáře ubezpečuje, že vše je na nejlepší cestě. Kecy, kecy, kecy, a to jsem vulgární tak jednou za šest let.
Jak to vidím já, pan inženýr Topolánek napsal asi nejlepší text ze všech, neoprostil se docela od frází, ale jeho článek je asi nejpravdivější. Říká, že Evropa na tom dobře není: Teroristickým hrozbám se sama bránit nedokáže, natož obstát v ostrém válečném konfliktu.
K boji s globálním oteplováním vždy připraven!
הלט

UFO made in France

22. března 2007 v 19:30 | הלט
Francie otevřela archiv dokumentů s hlásáními o Neidentifikovaných Polétavcích. F2, Le Figaro.
הלט

Absurdní divadlo v Kyjevě

22. března 2007 v 15:07 | הלט
Premiér Janukovyč se zajímá, jestli by se Ukrajina mohla zapojit do antibalistické obrany, ukrajinský parlament se v prvním čtení (243 hlasů z 374 přítomných) usnáší, že protiraketová obrana znamená ohrožení národních zájmů Ukrajiny.
Poslanci se kupodivu odkazují na "masové protesty v Polsku a České republice". Politruci, islamisté a mladí blázni jim jsou dobří.
הלט

Plynatost STASI a radosti Vladimira Putina

22. března 2007 v 5:04 | הלט
Ředitel ředitelů NORD STREAMu major Warnig nastupuje do vedení ruského státního domu Vněštorgbank. 1, 2. Pan prezident Putin má důvod k radosti, sehnat peníze na stavbu Severního plynovodu (12 mld. dolarů?) už by neměl být problém.
I likvidace Michaila Chodorkovského a krádež a zničení jeho Jukosu mohou být dokončeny. Rada ředitelů Rosněfťi potvrdila úvěr v objemu 22 mld. dolarů, který si společnost bere od konsorcia ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase a Morgan Stanley. 9 mld. dolarů chce Rosněfť poskytnout své "vnučce", RN-Razvitije, aby na aukci mohla 27.3. nakupovat majetek zničeného Jukosu. Vyvolávací cena na aukci by stanovena na 7,5 mld. dolarů.
הלט

Cvičení civilní obrany v Izraeli

21. března 2007 v 11:13 | הלט
Postupy v situaci extrémní zátěže nacvičují po celém Izraeli složky civilní obrany. Simuluje se i útok syrskými a íránskými raketami s hlavicemi obsahujícími nekonvenční nálože. 1, 2.
הלט

Plynárenský OPEC a Démonošvili

21. března 2007 v 8:55 | הלט
9. dubna 2007 (Dauha) - Rusko, Írán, Katar, Venezuela a Alžírsko dnes založily plynárenský OPEC.

Tak možná bude vypadat za pár týdnů agenturní zpráva, šušká se po Rusku. Putin s bratry plynárníky prý už to tajně vyjednal. Ázerbájdžán se toho bojí, aby taky ne, když si začíná rozumět s NATO a z jeho zmodernizovaného letiště by brzy mohli létat Američané na Írán.

Ale to bude. Nyní k tomu, co je. Stalin je. Už zase. Jako strašák na doněcké neplatiče za teplo.

Soudruzi, tohle není biograf, tohle je život! Kdo neplatí za teplo, bude potrestán!

Náměstek ředitele teplárny Semčenko vysvětluje, že tvář Démonošviliho se občanstvu pojí s disciplínou a pořádkem. Místní kabelovka promítá film o Stalinovi.

Předznamenává to snad, co by mohlo čekat i nás někdy po devátém dubnu?

הלט

Prezident Klaus píše kongresmanům

20. března 2007 v 21:31 | הלט
Answers to questions from the House of Representatives of the U.S. Congress, Committee on Energy and Commerce, on the issue of mankind's contribution to global warming and climate change
Václav Klaus, President of the Czech Republic

1. Concerning mankind's contribution to climate change and in keeping with obligations towards the welfare of our citizens: what, in your view, should policymakers consider when addressing climate change?

The - so called - climate change and especially man-made climate change has become one of the most dangerous arguments aimed at distorting human efforts and public policies in the whole world.
My ambition is not to bring additional arguments to the scientific climatological debate about this phenomenon. I am convinced, however, that up to now this scientific debate has not been deep and serious enough and has not provided sufficient basis for the policymakers' reaction. What I am really concerned about is the way the environmental topics have been misused by certain political pressure groups to attack fundamental principles underlying free society. It becomes evident that while discussing climate we are not witnessing a clash of views about the environment but a clash of views about human freedom.

As someone who lived under communism for most of my life I feel obliged to say that the biggest threat to freedom, democracy, the market economy and prosperity at the beginning of the 21st century is not communism or its various softer variants. Communism was replaced by the threat of ambitious environmentalism. This ideology preaches earth and nature and under the slogans of their protection - similarly to the old Marxists - wants to replace the free and spontaneous evolution of mankind by a sort of central (now global) planning of the whole world.

The environmentalists consider their ideas and arguments to be an undisputable truth and use sophisticated methods of media manipulation and PR campaigns to exert pressure on policymakers to achieve their goals. Their argumentation is based on the spreading of fear and panic by declaring the future of the world to be under serious threat. In such an atmosphere they continue pushing policymakers to adopt illiberal measures, impose arbitrary limits, regulations, prohibitions, and restrictions on everyday human activities and make people subject to omnipotent bureaucratic decision-making. To use the words of Friedrich Hayek, they try to stop free, spontaneous human action and replace it by their own, very doubtful human design.

The environmentalist paradigm of thinking is absolutely static. They neglect the fact that both nature and human society are in a process of permanent change, that there is and has been no ideal state of the world as regards natural conditions, climate, distribution of species on earth, etc. They neglect the fact that the climate has been changing fundamentally throughout the existence of our planet and that there are proofs of substantial climate fluctuations even in known and documented history. Their reasoning is based on historically short and incomplete observations and data series which cannot justify the catastrophic conclusions they draw. They neglect the complexity of factors that determine the evolution of the climate and blame contemporary mankind and the whole industrial civilization for being the decisive factors responsible for climate change and other environmental risks.

By concentrating on the human contribution to the climate change the environmentalists ask for immediate political action based on limiting economic growth, consumption, or human behavior they consider hazardous. They do not believe in the future economic expansion of the society, they ignore the technological progress the future generations will enjoy, and they ignore the proven fact that the higher the wealth of society is, the higher is the quality of the environment.

The policymakers are pushed to follow this media-driven hysteria based on speculative and hard evidence lacking theories, and to adopt enormously costly programs which would waste scarce resources in order to stop the probably unstoppable climate changes, caused not by human behavior but by various exogenous and endogenous natural processes (such as fluctuating solar activity).
My answer to your first question, i.e. what should policymakers consider when addressing climate change, is that policymakers should under all circumstances stick to the principles free society is based on, that they should not transfer the right to choose and decide from the people to any advocacy group claiming that it knows better than the rest of the people what is good for them. Policymakers should protect taxpayers' money and avoid wasting it on doubtful projects which cannot bring positive results.

2. How should policies address the rate and consequences of climate change and to what extent should regulation of emissions of greenhouse gases be a focus of any such policies?

Policies should realistically evaluate the potential our civilization has, as compared with the power of natural forces influencing climate. It is an evident waste of society's resources to try to combat an increase of solar activity or the movement of ocean currents. No government action can stop the world and nature from changing. Therefore, I disagree with plans such as the Kyoto Protocol or similar initiatives, which set arbitrary targets requiring enormous costs without realistic prospects for the success of these measures.

If we accept global warming as a real phenomenon, I believe we should address it in an absolutely different way. Instead of hopeless attempts to fight it, we should prepare ourselves for its consequences. If the atmosphere warms up, the effects do not have to be predominantly negative. While some deserts may get larger and some ocean shores flooded, enormous parts of the earth - up until now empty because of their severe, cold climate - may become fertile areas able to accommodate millions of people. It is also important to realize that no planetary change comes overnight.

Therefore, I warn against adopting regulations based on the so- called precautionary principle which the environmentalists use to justify their recommendations, the clear benefit of which they are not able to prove. Responsible politics should take into account the opportunity costs of such proposals and be aware of the fact that the wasteful environmentalist policies are adopted to the detriment of other policies, thus neglecting many other important needs of millions of people all over the world. Each policy measure must be based on a cost- benefit analysis.

Mankind has already accumulated tragic experience with one very proud intellectual stream that claimed that it knew how to manage society better that spontaneous market forces. It was communism and it failed, leaving behind millions of victims. Now, a new -ism has emerged that claims to be able to manage even nature and, through it, people. This excessive human pride - just as the previous attempts - cannot but fail. The world is a complex and complicated system that cannot be organized according to an environmentalist human design, without repeating the tragic experience of wasting resources, suppressing people's freedom, and destroying the prosperity of the whole human society.

My recommendation, therefore, is to pay attention to the thousands of small things that negatively influence the quality of the environment. And to protect and foster fundamental systemic factors without which the economy and society cannot operate efficiently - i.e. to guarantee human freedom and basic economic principles such as the free market, a functioning price system and clearly defined ownership rights. They motivate economic agents to behave rationally. Without them, no policies can protect either the citizens or the environment.

Policymakers should resist environmentalist calls for new policies because there are too many uncertainties in scientific debates on climate change. It is impossible to control natural factors causing climate change. The negative impact of the proposed regulation on economic growth is to the detriment of all other possible risks, including the environmental ones.

3. What will be the effect on national economies, consumer well-being, job creation, and future innovation under various climate change policy scenarios that have come to your attention?

If the policymakers accept the maximalistic environmental demands, the effects on national economies will be devastating. It would stimulate some, very small parts of the economy while leaving a bigger part of it choked by artificial limits, regulations, and restrictions. The rate of growth would decline and the competitiveness of the firms on international markets would be seriously affected. It would have a negative impact on employment and job creation. Only rational policies, making spontaneous adjustments possible, can justify government intervention.

4. What impact and effectiveness will so-called cap-and-trade policies have upon the reduction of climate change threats and our ability to address these threats in the future?

Cap-and-trade policies are a technical tool to achieve pollution reduction goals by more market compatible means. They can help if the general idea behind the scheme is rational. I do not believe the whole idea to combat climate change by emission limits is rational and I, therefore, consider the technicalities of its eventual implementation to be of secondary importance.

5. What is the moral obligation of developed countries to the developing countries of the world? Should developed countries embark on large emissions reduction schemes while developing countries are allowed to continue to increase emissions unabated?

The moral obligation of developed countries to the developing countries is to create such an environment which guarantees free exchange of goods, services, and capital flows, enables utilization of comparative advantages of individual countries and thus stimulates economic development of the less developed countries. Artificial administrative barriers, limits and regulations imposed by developed countries discriminate the developing world, affect its economic growth, and prolong poverty and underdevelopment. The environmentalist proposals are an exact example of such illiberal policies that are so harmful for the developing countries. They will not be able to cope with the limits and standards imposed on the world by irrational environmental policies, they will not be able to absorb new technological standards required by the anti-greenhouse religion, their products will have difficult access to the developed markets, and as a result the gap between them and the developed world will widen.

It is an illusion to believe that severe anti-climate change policies could be limited to developed countries only. If the policies of the environmentalists are adopted by developed countries, sooner or later their ambitions to control and manage the whole planet will spread the emissions reduction requirements worldwide. The developing countries will be forced to accept irrational targets and limitations because "earth is first" and their needs are secondary. The environmentalist argumentation gives ammunition to protectionists of all colors who try to eliminate competition coming from newly industrialized countries. Therefore, the moral obligation of the developed countries is not to introduce large emissions reduction schemes.

Zdroj.

הלט

P.S.: Vědci a Hollywood.

Za mír!

20. března 2007 v 16:23 | הלט
V minulých dnech se na řadě míst ve Spojených státech amerických demonstrovalo. Televize nám ústy pana Dmitrije Černikovského povídala, že "lidé" jsou proti válce, i hollywoodská hvězda promluvila, totiž komik Martin Sheen: Vláda nereprezentuje lidi, nemá autoritu a patří do vězení.
I noviny a elektronika psaly o tisícihlavých proudech bažících po sbratření a míru. Nikde jsem se ale u nás nedočetl, kdo to vlastně pořádal.
Akci organizovaly Answer Coalition a s ní personálně propojená The Party for Socialism and Liberation (PSL), marxisticko-leninská skupina, volající po revoluci v USA a označující irácké komunisty za zrádce, protože spolupracují se zvolenou vládou, namísto aby podporovali teroristy (v jejím slovníku »vzbouřence«).
PSL obdivuje kubánského tyrana Castra, venezuelského dekretáře Cháveze a někdejší kulturní revoluci v Číně. A tak není divu, že se na shromáždění objevily v proslovech a na transparentech požadavky na odvolání prezidenta G.Bushe i ukončení izraelské »okupace« Palestiny. »Je to o radikalizaci lidí,« přiznal až bezelstně v jednom z poskytnutých rozhovorů koordinátor Answer Coalition a vůdce PSL B.Becker.
Do ulic však nevyrazila jen mírová máma Sheehanová, ale i odpůrci americké levicové scény. Dvě Ameriky.
Mezi odpůrci "odpůrců války", především z organizace Gathering of Eagles, byl i 65letý K.C.O´Brien, jenž přiletěl až z Kalifornie: »Jestliže oni jsou proti válce, znamená to, že já jsem pro válku? Já v ní byl a viděl jsem, jak hrozná válka je. Ale je ještě něco horšího - život v diktatuře.«
_______________________________________________________________________
UPDATE - hledáme našeho přítele z města B... :o)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________
NEDAŘÍ SE MI PŘÍTELE NAJÍT... :o)
Ale potkávám jiné zajímavé persony a figury....
________________________________________________________
A DOST!
הלט

Code Al Gore

20. března 2007 v 0:07 | הלט
הלט