Únor 2007

Globální Oskárek

28. února 2007 v 9:29 | הלט
Bojovník s kyslíky a uhlíky dostal od liberálů metál za příspěvek ke spáse světa.

Jenže Center for Policy Research v Tennessee spočítalo, že dvacetipokojový exviceprezidentův dům v Nashvillu spolykal loni 221 tisíc kilowatthodin, což je dvacetkrát více než činí americký průměr jedné domácnosti. Celoroční účet za elektřinu a za plyn činil v posledních dvou letech kolem 30 tisíc dolarů. Prezident Centra D.Johnson: »Ostatním lidem říká, jak mají žít, a sám se těmito pravidly neřídí.«
הלט

Israel do EU!

27. února 2007 v 8:17 | הלט
75 % obyvatel Izraele v průzkumu mínění uvedlo, že jejich země byl měla být členským státem Evropské unie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet fyzických antisemitských útoků ve Francii loni meziročně vzrostl o pětačtyřicet procent.
הלט

NE ZÁKLADNÁM!

25. února 2007 v 12:17 | הלט
Obrázek z webu íránského deníku Etemad-e Melli ukazuje pěkný deštníček. Protiraketový? Ale fuj!
Ministr obrany Mustafa Nadžar tomuto deníku právě prozradil, že íránský program kosmických letů má na starosti jeho resort.
Pan Mohsen Bahrámí z aerokosmického centra v Teheránu ohlašuje, že mulláhové už úspěšně otestovali raketu schopnou vynést něco na oběžnou dráhu.
Copak na to říká soudruh Filip, soudruh generál Oskar Marek, pan Paroubek a mohamedáni a liberálové ze skupiny NE ZÁKLADNÁM?
הלט

F-14 domácí výroby

25. února 2007 v 9:30 | הלט
הלט

Národní odpor a osvícení mullové

25. února 2007 v 8:34 | הלט
"Lide Íránské islámské republiky, přátelé,

s velkým znepokojením sledujeme snahy tzv. "demokratického světa" a především pak izraelskou lobby ovládaných USA o očerňování vašeho národa a vašich politických představitelů. Obáváme se plánů importovat demokracii iráckého typu do vaší - bezpochyby krásné - země, tj. demokracii plnou smrti, utrpení a zoufalství. Skutečně zločinný a USA vojensky i fi nančně mohutně podporovaný stát Izrael, který se těší absolutní nedotknutelnosti, již řinčí svými jadernými zbraněmi a jeho psychopatičtí vůdci - většinou SKUTEČNÍ váleční zločinci - jsou ofi ciálními představiteli západního světa prezentování jako demokraté či dokonce mírotvůrci. Jsme si jisti tím, že váš národ je mírumilovný a vaši vůdci osvícení, o čemž svědčí i jejich snaha umožnit skutečně svobodný prostor pro historické bádání. O tomto si v Evropě můžeme moci nechat jen zdát. Na starém kontinentě vládne tuhá cenzura, politická a občanská nesvoboda, totalitní režim EU se skrývá pod osvědčenou maskou "demokracie", která platí jen pro někoho.

Chceme Vás tímto ujistit, že národy uvězněné v Evropské unii nejsou ještě zcela zdegenerovány a zotročeny, ale stále se najde dost statečných Evropanů, kteří řeknou nahlas NE dalšímu vraždění Američany, NE rozpínavosti a agresivitě Izraele a NE zbabělé a pokrytecké politice EU. My, čeští aktivisté Národního odporu, odmítáme kroky české loutkové vlády řízené z Bruselu a Washingtonu, s dozorem Tel Avivu a vyjadřujeme perskému lidu plnou podporu.

Lide Íránské islámské republiky, tímto Vám vyjadřujeme své přátelství, úctu a podporu v politickém a kulturním směřování vaší země a odvaze vašich představitelů. Z globálního hlediska jsme pouze hrstkou uvědomělých a po svobodě toužících jedinců, nicméně jedinců, kteří odmítají mlčet ke zlu a lžím.

S pozdravy a vyjádřením solidarity a podpory,
Národní odpor, 27.1.2007"
Co pošeptal Skrytý Imám Ahmadínežádovi do ouška, aby odporníkům odepsal, anebo jak aspoň íránská ambasáda na hřejivá slova našich levicových extremistů odpověděla, se jejich web nezmiňuje.
הלט

Miloši, vrať se!

24. února 2007 v 19:21 | הלט
Retrospektiva.... :o)

הלט

Z webu trutnovských soudruhů

24. února 2007 v 9:20 | הלט
Že Vám ještě není jasná strategie pravičáků? Pravičáci celého světa se sjednotili, řízeni nacisty a Vatikánem v posledním boji proti komunistům a vůbec, proti pokrokovým levicovým hnutím. Otevírá se brána pekla. Nejdříve se budou pronásledovat agenti STB. Ve stejné době se bude pošpiňovat celý komunistický projekt a potom zaútočí na všechny komunisty.
הלט


25. únor na Staroměstském náměstí

24. února 2007 v 2:48 | הלט
הלט

Klišé a Realita

24. února 2007 v 1:43 | הלט
Jak informuje II, němečtí mohamedáni z moslemínského bratrstva protestují proti Klišé a Realitě v nedávném karnevalovém průvodu v Düsseldorfu. Zdalipak se ozvou i obdivovatelé nacionálního socialismu proti jinému obrazu...?
Jak informuje General Anzeiger...
A kdo se ozve proti tomu, že čeští komunisté propagují teroristický Hizballáh i s jeho vůdcem Nasralláhem? I když tuhle vůdce Filip ubezpečoval: »KSČM nepodporuje protidemokratické ani teroristické jednání nikoho. O tom, jaké kroky podporuje a jaké odsuzuje, ale pro nás není rozhodující, jak je kdo nazývá, ale to kam reálně směřují a jaké mají důsledky.«
הלט

Roman Joch o Íránu

23. února 2007 v 23:59 | הלט
V Teheránu se u britské ambasády odehrála další demonstrace proti Západu.
O íránském jaderném vyzbrojování dnes hovořili v ČRo Roman Joch a Břetislav Tureček.
הלט

Ministr Langer o socialismech

23. února 2007 v 23:11 | הלט

Zakažme i komunistické symboly

"Na poslední lednovou sobotu připadl v kalendáři Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Shodou okolností několik dní předtím oznámila německá ministryně spravedlnosti Brigitte Zypriesová plán své země na celounijní zákaz propagace nacistických symbolů a zákaz popírání holocaustu. Odmítla jej ovšem vztáhnout na symboly komunistické s argumentem, že "chce jít krok za krokem". Tento krok dle mého soudu není správný. Popírá řadu historických faktů, které podobný verdikt problematizují.
Možná málo se u nás připomíná, že nacismus je nacionalistickou variantou socialismu a levicové ideje jako odpor ke klasickému liberalismu a elitismu patří k jeho základní ideové výbavě. Stejně tak si tato ideologie zakládá na principu vůdcovství, který je stejně tak komunistickým principem. Z pohledu idejí tak pro postoj německé ministryně neexistuje opora.
Idea se však s ohledem na fakt primární zkaženosti člověka dá vyložit mnoha způsoby a záleží na jejich nositelích, jakým způsobem ji využijí. Německá politoložka Hannah Arendtová upozornila na skutečnost, že to, co obě ideologie spojuje, je teror. Obě tragické zkušenosti dvacátého století jí daly za pravdu. Zprvu krásné principy síly národa, resp. lidské svobody se v myslích svých držitelů zvrhly v nepředstavitelné násilí, které stálo životy miliony lidí.
Jiný politický filosof liberálního ražení, John Stuart Mill, řekl: svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Stejně tak i svoboda projevu, po které volají v tomto případě Britové. Je jen otázkou definice a snad i času, kdy nacismus a komunismus přestanou být ve veřejné debatě vnímány odlišně a začnou být zdůrazňovány jejich shodné rysy. Poté již bude zřejmé, že obě tyto myšlenky popírají základní lidská práva a snaží se nastolit režim vlády jedněch nad druhými. Nacismus a komunismus jsem jen rozdílné metody, jak dospět k témuž. Zvrácenost těchto ideologií se již prokázala, neměli bychom proto, jako svobodymilovní občané, dopustit, aby svými hesly blouznily hlavy těm, co přijdou po nás." (Zdroj)
הלט

Premiér Topolánek o šoa

23. února 2007 v 22:12 | הלט

Projev předsedy vlády ČR Mirka Topolánka přednesený dnes na slavnostním setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu dne 26.1.2007


"Vážené dámy, vážení pánové,
Přiznám se, že je pro mě velice těžké přednést zde dnes vůbec nějaký projev. Přednést projev v den, kdy se sluší spíše jen tiše vzpomínat. Tiše vzpomínat a zároveň se v hloubi srdce bát, že se šóa může opakovat. Nemyslím si, že svět se natolik změnil, že se lidé natolik poučili, abychom mohli navždy zapomenout na ony hrozivé továrny na smrt. Na ten racionální vyhlazovací nástroj ve službě iracionální zášti.
Antisemitismus je stále živý. Evropané vidí v židovském státě málem větší riziko pro mezinárodní mír, než představují teroristé. Je hanbou starého kontinentu, že takto uvažuje spousta jeho obyvatel šedesát let poté, co jejich předci dopustili holocaust.
Řekl bych, že toto je snad největší selhání takzvaného multikulturalismu. Snažíme se prokazovat úctu cizím kulturám, které se k nám často chovají nepřátelsky, navzdory pomoci, již jim poskytujeme. A nemáme v našich srdcích dost místa pro bratry, jimž jsme dovolili tak strašně ublížit.
Když jsem navštívil Nové muzeum šóa v Jeruzalémě v Izraeli, myslel jsem na ty generace, které utvářely Evropskou kulturu. Myslel jsem na to, že Židy a židovství nelze z této kultury odoperovat - ostatně se to nepodařilo ani nacistům. Myslel jsem na to, že pokud nebudeme bránit hodnoty, na nichž naše civilizaci vznikla, tak prostě zase tiše zanikne.
První a nejdůležitější hodnotou naší civilizace je svoboda. Jakmile opět dopustíme, aby individuální svobodu vytlačil duch kolektivismu - a je úplně jedno, zda půjde o kolektivismus fašistický, komunistický, islamistický, maoistický, kimirsenovský, či nějaký jiný - vydáme se cestou, která může vést k novému holocaustu.
Viděli jsme to v dokumentu České televize o jednání na zámečku Wansee, kde se nacistické špičky radily, jak nejlépe "zúřadovat" konečné řešení židovské otázky. Vzdělaní, inteligentní lidé, vesměs doktoři práv, řešili úkol v rámci plánovaného hospodářství. Že tím "úkolem" byla co nejlevnější a nejrychlejší smrt pro miliony lidí, to v debatě téměř nezaznělo.
A o to tady jde. Jakmile se ke slovu dostanou sociální inženýři, ty chladné, lidské, nebo spíše nelidské kalkulačky, svobodný jedinec si nemůže být jist ani majetkem, ani životem. Neosobní mašinérie nemilosrdně rozdrtí každého, kdo se jí postaví do cesty. Včetně svých strůjců.
Nenávist a závist jsou špatné, ale bohužel nevymýtitelné lidské vlastnosti. Skutečná hrůza nastává teprve ve chvíli, kdy se lidé kvůli nenávisti a závisti vzdávají osobní svobody ve jménu blaha kolektivu. Protože pak se k vládě s neúprosnou logikou dostávají pragmatičtí technologové moci, pro něž není lidský život ničím jiným, než políčkem statistiky.
Onu smrtící statistiku nám připomínají památníky šóa. A připomínají ji zdaleka nejen Židům. Každý z nás může být v budoucnu na jejich místě. Pamatujme si, co způsobilo hrůzy minulosti, bojujme aktivně s hrozbami současnosti abychom se nemuseli bát budoucnosti."
הלט

Roztají ledovce a budeme cestovat jinudy...

23. února 2007 v 21:52 | הלט
Asociace norských rejdařů propočítala, že otevření nových cest kolem pólu by zkrátilo plavbu o čtyřicet procent, podmínkou ale bude postavení nových přístavů v severních mořích. Rusové už prý takový chystají v Murmansku. Norové ukazují na svůj Finnmark, kde by mohly vzniknout tři přístavy v Kirkenes, Altu a Kammerfestu. Oproti murmanskému projektu by měly výhodu už vybudovaných silničních a železničních spojení se zbytkem země.
Teď ještě zbývá počkat, jestli se naplní prorokování Kanaďanů, že ledy na severním pólu ustoupí do r. 2030. Sluníčko, co říkáš? :o)
הלט

Náboženská nesvoboda ve Vietnamu

23. února 2007 v 21:04 | הלט
Vietnamští komunisté uvěznili katolického kněze Thadeuse Nguyena Van Ly.
Devětapadesátiletý duchovní, jenž léta bojuje za dodržování lidských práv a respektování náboženské svobody, pobýval v komunistickém žaláři už v letech 1983-1992 a v letech 2001-2003.
הלט

Britové do Afghánistánu

23. února 2007 v 7:55 | הלט
Britský ministr obrany Des Browne v pondělí oznámí, že Londýn posílí koaliční síly v Afghánistánu o tisícovku vojáků.
הלט

Riziko íránského útoku na Izrael

22. února 2007 v 10:21 | הלט
Tento holocaust bude jiný
Benny Morris, JP.
"Dny Izraele jsou sečteny. Pokud sám neshodí atomovou bombu na Írán, bude smazán z mapy. Pokud to udělá, přivolá na sebe hněv muslimského světa. Západ zůstane lhostejný.
Druhý holocaust nebude připomínat první. Jednoho krásného dne za pět či deset let, uprostřed nějaké regionální krize či zcela nečekaně, den, rok nebo pět let poté, co Írán začne disponovat atomovou pumou, se mullové z Qomu sejdou na tajné schůzi pod obrazem Ajatolláha Chomejního a dají íránskému prezidentovi zelenou.
Rakety Šaháb III. a IV. poletí na Tel Aviv, Beer Ševu, Hajfu a Jerúšálájim. Cílem útoku bude i šest izraelských leteckých základen, na nichž je pravděpodobně uchovávána jaderná zbraň. Některé rakety budou vyzbrojeny nukleárními hlavicemi, jiné budou obsahovat biologické či chemické nálože. Anebo staré noviny. Vše k tomu, aby izraelské protivzdušné jednotky a síly Národní gardy byly zmateny.
Pro stát velikosti Izraele čtyři nebo pět raket stačí. Izrael zmizí z mapy. Milion nebo více obyvatel Tel Avivu-Jafy a Jerúšálájim zemře během útoku, miliony budou trpět nemocí z ozáření. Izrael má asi sedm milionů obyvatel. Žádný Íránec nespatří žádného Izraelce.
Druhý holocaust bude jiný, protože se bude týkat i Arabů. V Izraeli jich žije 1,3 milionu, dalších 3,5 milionu žije na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Významné arabské menšiny žijí také v Jerúšálájim, Tel Avivu-Jafě a v Hajfě, nemalé skupiny Arabů jsou v bezprostředním sousedství Jerúšálájim a nedaleko Hajfy. I zde mnoho lidí zemře - okamžitě, anebo po jisté době.
Ale masová vražda souvěrců Mahmúda Ahmadínežáda nezastaví, ani jeho mully. Íránci na Araby nehledí, zejména jsou-li to sunnité, s nimiž léta bojují. Zvláště pak pohrdají Palestinci, protože nezastavili Židy budující vlastní stát a zabírající celou Palestinu. Kromě toho íránské vedení vidí ve zničení Izraele "boží příkaz", ohlášku "Druhého příchodu", takže nebude váhat v takové důležité věci obětovat tolik "mučedníků". Arabové budou k jistým obětem ochotni, když bude vyhlídka na odstranění Židovského státu.
Mezi íránskými politiky ovšem může někdo položit otázku: Co s Jerúšálájim? Jsou tam přece třetí nejdůležitější svatyně islámu, mešity Al Aksá a Omarova. Duchovní vůdce Alí Chameneí zodpoví ten dotaz určitě stejně, jako rozptýlí pochybnosti kolem zničení Palestiny: Toto místo, stejně jako země, se z Boží pomocí obrodí během dvaceti či padesáti let. Úroveň radiace klesne a země bude vrácena islámu.
Podle toho, jak mluví o nutnosti zničit Izrael a jak popírá holocaust, je Ahmadínežád zachvácen obsesí. Sdílí ji s mully. On i oni vyrostli na učení Chomejního, zatvrzelého antisemity, jenž často hřímal proti "Malému Satanovi". Ahmadínežád má povahu hazardéra, je ochoten riskovat budoucnost Íránu, a dokonce celého muslimského Blízkého východu jen proto, aby zničil Izrael. Jistě věří, že Alláh nějakým způsobem ochrání Írán před izraelským jaderným protiúderem či reakcí Spojených států. A pokud nechá Alláha stranou, může věřit, že íránský úder rozdrtí izraelský stát na prach, rozloží jeho vůdce, zničí pozemní jaderné základny, zdemoralizuje či zdezorientuje velitele ponorek s jadernými hlavicemi tak, že nedokáží odpovědět. Když se vezme v potaz, jak Ahmadínežád pohrdá nerozhodným Západem, je málo pravděpodobné, že by počítal s možností jaderného odvetného úderu Spojených států.
A co když to v potaz bere a jednoduše je připraven takovou cenu zaplatit? Jak to řekl jeho učitel Chomejní v projevu z r. 1980: "Ctíme Alláha, nikoli Írán. Říkám, ať tato zem vzplane. Říkám, ať tuto zem přikryje dým, pokud to má znamenat triumf islámu." Pro Chomejního žáky je dokonce i obětování vlastní země přijatelné, pokud to přinese pád Izraele.
Náměstek izraelského ministra obrany Efraim Sneh říkal, že Írán nemusí dokonce ani sahat po pumě, chce-li zlikvidovat Izrael. Už samo vlastnictví jaderné zbraně tak vystraší Izraelce, že ztratí naději a postupně se odstěhují, zatímco potenciální investoři a imigranti se budou smrtelně ohroženému Židovskému státu vyhýbat. To vše povede k jeho pádu.
Já si ale myslím, že Ahmadínežádovi a jeho spojencům chybí trpělivost k takovému uvažování. Přejí si Izrael zničit co nejrychleji a ještě za svého života. Druhému holocaustu předcházejí desítky let ideologické práce íránských a arabských vůdců, západních intelektuálů a novinářů. Různá publika dostávají různá sdělení, ale všechna slouží jednomu cíli - démonizaci Izraele. Muslimové na celém světě se učí: "Sionisté ztělesňují zlo." a "Izrael musí být zničen." Lidé ze Západu jsou instruováni mnohem subtilněji: "Izrael je rasistický tyran." a "V éře multikulturalismu je Izrael anachronický a zbytečný." Generace muslimů a přinejmenším jedna generace na Západě zůstaly vychovány podle tohoto "katechismu".
Přípravy na druhý holocaust usnadňuje to, že mezinárodní společenství je rozděleno a řídí se vlastními egoistickými zájmy. Rusko a Čína mají obsesi, co se týče muslimských trhů, Francie vidí jen arabskou ropu, zatímco Ameriku neúspěch v Iráku uvrhl do hlubokého izolacionismu. Írán může volně naplňovat své jaderné ambice a nakonec se s Izraelem utká sám. Izolovaný Izrael se však ukáže být neschopný k takové konfrontaci, protože bude jako králík oslepený reflektory projíždějícího automobilu.
Loni v létě stranický aparátčík v roli premiéra a odborový funkcionář nižšího stupně v roli ministra obrany poslali do Libanonu armádu vycvičenou k rozhánění slabě vyzbrojených paletstických bojůvek. Izrael, nerozhodný a zneklidněný počtem obětí, prohrál čtyřiatřicetidenní miniválku s Hizbaláhem, s nevelkou, ale silně motivovanou a dobře Íránem vycvičenou a vyzbrojenou partyzánskou silou. Ta prohra hluboce zdemoralizovala izraelské politické i armádní vedení.
Od té doby ministři i generálové, podobně jako jejich kolegové na Západě, zachmuřeně přihlížejí, jak se sponzoři Hizballáhu vyzbrojují smrtonosnou bombou. Paradoxně mohou být izraelští vůdci spokojeni, když na ně Západ naléhá, aby se mírnili. Zřejmě by chtěli silně věřit v ujištění Západu, že radioaktivní kaštany z ohniště za ně vytahá někdo jiný. Jsou dokonce tací, kteří věří myšlence z jiného světa, že sekularizovaná íránská střední třída, která stále existuje, se postará o změnu vlády v Íránu a zastaví šílené mully.
Pro stát, který má velmi omezené vojenské kapacity, jako Izrael, představuje íránský jaderný program nekonečně složitou výzvu. Íránci si vzali k srdci ponaučení z izraelského náletu na Osirak v r. 1981 a nejen zdvojili své nukleární instalace, ale rozprostřeli je po celé zemi a zakopala hluboko pod zem. Kromě toho íránské cíle leží dvakrát tak daleko od Izraele než Bagdád. Aby mohly být zničeny konvenčními zbraněmi, bylo by třeba disponovat americkými vzdušnými silami a bombardovat je více než měsíc pořád dokola. Izraelské letectvo, zvláštní jednotky a námořnictvo by v nejlepším případě dokázaly zničit pár kousků íránského projektu. Po útoku by ale pokračoval dál a Íránci by byli ještě odhodlanější získat bombu co nejdříve.
Nepochybně by to vyvolalo okamžitou teroristickou ofenzivu namířenou proti Izraeli a možná i proti jeho západním spojencům, jako i všeobecné očerňování Židovského státu. Propagandisté sloužící Ahmadínežádovi by jednohlasně buráceli, že íránský program měl výlučně mírový cíl. Izraelské údery by v nejlepším případě mohly zpozdit íránský program o rok či dva.
Amerika neprovede odvetný úder
Stručně řečeno, nekompetentní vedení v Jerúšálájim može brzy stanout tváří v tvář dilematu o rozměrech konce světa: Buď se rozhodne zaútočit konvenčními zbraněmi, což nepřinese větší efekt, anebo preventivně udeří do íránského jaderného programu atomovou zbraní. Má k tomu odvahu? A mělo by tak velké odhodlání, že v zájmu zachránění Izraele by zabilo miliony Íránců a fakticky zničilo Írán?
Jeden moudrý generál kdysi dávno trefně řekl: Izraelský jaderný arzenál je k ničemu. Může být použitý buď "příliš brzy", anebo "pozdě". "Správný" okamžik nikdy nebude existovat. Pokud Izrael použije zbraň "předčasně", tedy v době, kdy Teherán ještě atomovou pumu mít nebude, zaútočí na něj celý muslimský svět a bude bez spojenců. Použije-li zbraň "pozdě", tedy po íránském útoku, nebude to mít větší smysl. Izraelští předáci proto zatnou zuby a budou počítat, že nějakým zázrakem vše dobře dopadne. Začnou se třeba Íránci vyzbrojení atomovou pumou chovat "racionálně"? Jenže oni se řídí jinou logikou a odpálí své rakety. A podobně jako v případě prvního holocaustu mezinárodní společenství nepodnikne nic. Izrael přestane existovat během pár minut - ne jako ve čtyřicátých letech, kdy svět pět let seděl s rukama za zády.
Až íránské rakety dopadnou na cíle, svět vyšle záchranná plavidla a lékařskou pomoc pro ty méně zuhelnatělé. Nenaháže bomby na Írán. Za jakým účelem? A za jakou cenu? Americká jaderná odpověď by se dotkla celého muslimského světa a střet civilizací by učinila všeobecným a hlubším. Kromě toho odvetný úder by neobnovil Izrael (cožpak oběšení sériového vraha vrátí život jeho obětem?). Proč by tedy měli bombardovat Írán?
Nacisté z genocidy udělali průmysl, ale pachatelé byli v přímém kontaktu s oběťmi. Před vlastním zločinem je často odlidšťovali, měsíce a léta je pokořovali a prali jim mozky. Ale mezi zločincem a obětí byl vizuální, akustický a někdy i fyzický kontakt.
Němci a jejich neněmečtí pomocníci museli vyhnat muže, ženy a děti z jejich domovů, zbít je, hnát ulicemi a pak zastřelit v nedalekém lesíku, anebo naložit do dobytčáků a odvézt do táborů, kde "práce osvobozovala". Tam oddělili práceschopné od neužitečných a ty druhé zatáhli do plynových "sprch", vypustili plyn a pak vytahovali těla, aby uvolnili místo pro další várku.
Druhý holocaust bude jiný. Ahmadínežád neuvidí a nebude se dotýkat těch, jimž přeje smrt (a lze spekulovat, jestli mu to nebude líto, protože by po letech služby v íránských eskadrách smrti v Evropě zase mohl ucítit pach skutečné krve). A skutečně, neobjeví se scény, jako třeba ta v září 1942 v polském Bolechově, již ve své poslední knížce líčí Daniel Mandelsohn: "Krutý osud čekal paní Gryndbergovou. Ukrajinci a Němci vtrhli do jejího domu v okamžiku, kdy rodila. Pláč a nářky přítomných nepomohly, byla vyvlečena z domuv noční košili a zavedena na prostranství před radnicí. Tam /../ za přítomnosti davu Ukrajinců, kteří jí spílali a zesměšňovali ji, byla odtažena na hromadu odpadků, kde nakonec porodila. Dítě jí hned vzali, pupeční šňůru ani neustřihli a novorozence hodili davu k rozšlapání. Paní Gryndbergová krvácela a několik hodin, opřená o zeď radnice, hleděla na krvavé kousky těla svého dítěte. Pak ji vzali spolu s dalšími na nádraží a nacpali do vagonu, který jel do tábora smrti."
Příště už nenastanou tak srdceryvné scény, kat i oběť nebudou tonout v krvi, i když podle obrázků z Hirošimy a Nagasaki mohou být fyzické efekty nukleárního výbuchu skutečně nepříjemné. Což nemění skutečnost, že půjde o holocaust."
Benny Morris je izraelský historik, profesor na Ben-Gurionově universitě.
הלט


OVERLORD 2007

22. února 2007 v 7:33 | הלט
Americká dvaaosmdesátá paradesantní divize byla mezi jednotkami pro DEN D, ale bojovala i o Ardeny či na Sicílii.

Nyní jsou její vojáci v Afghánistánu, kde se schyluje možná k závěrečným jarním bojům s talibanskými bandami. V příštích týdnech do Afghánistánu vysílají své vojáky Dánsko a Polsko, uvažuje o tom Austrálie. Od nás jsou tam vojáci z 601. skss a na cestu se chystá pětatřicet příslušníků Skupiny speciálních operací Vojenské policie, kteří ale budou pod britským velením.
Polsko bude mít v Afghánistánu dva kontingenty, prvnímu, složenému ze speciálů z GROMu budou v Kandaharu velet američtí speciálové, druhý bude rozdělen a jeho většina připadne pod velení generála Davida Rodrigueze, jenž stojí v čele dvaaosmdesáté. Poláci ji budou doplňovat podle aktuálních potřeb.
Soudruzi Putin a Filip a pánové Paroubek a Zaorálek by už měli pochopit, že patříme do západní civilizace a nikoli do ruské či nějaké orientální sféry vlivu.
הלט
_________________________________________________________________________________________
Španělské ministerstvo obrany oznamuje, že pravděpodobně explose miny zabila 24letou příslušnici španělského kontingentu v Afghánistánu Idoiu Rodríguez Buján a dva vojáky zranila.

Do boje! Proti kyslíkům a uhlíkům!

21. února 2007 v 8:59 | הלט
"Jde o klíčový návrh v boji proti klimatickým změnám," prohlásila paní Toušlová v Událostech o shodě MŽP EU, že do r. 2020 by se měly emise skleníkových plynatců snížit proti r. 1990 o pětinu. "Hlas mu nedaly jen Maďarsko a Polsko." Škůdci, chtělo by se dodat... :o)
"Ani toto nestačí. Politická vůle pokulhává za vědeckými důkazy." Doktor Bursík, MF Dnes.
Tady máte, pane doktore, něco pro ty vaše nevědecké kulhavce...

הלט

Severokorejské vyjádření

21. února 2007 v 8:45 | הלט
Soudruh Kim dokáže vyzbrojit svou raketu středního doletu Nodong jadernou hlavicí a má dost plutonia na vyrobení dvanácti pum, informuje ISIS.
Ředitel jihokorejské NIS Kim Man-bok byl na jednání parlamentního výboru poslanci dotázán, zda komunistický Sever produkuje vysoce obohacený uran. »Věříme, že takový program tam existuje.«
הלט